Tag Archives: Правопис

Как се пише: <em>националлиберал, национал-либерал</em> или <em>национал либерал</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – националлиберал, мн.ч. националлиберали, защото е образувано от съкратено прилагателно име (национал <…

Как се пише: <em>кеймбриджки</em> или <em>кеймбриджски</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише кеймбриджки, също и кеймбриждка, кеймбриджко. Когато прилагателното име е образувано с наставка -ски от съществително…

Как се пише: <em>приоритизиране, приоритетизиране, приоритезиране</em> или <em>преоритизиране</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да изписвате приоритизиране. Думата е образувана от приоритизирам. Така наречената матрица…

Как се пише: <em>диспенсър</em> или <em>диспенсер</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете диспенсър, мн.ч. диспенсъри. Думата е заета от английски…

Как се пише: <em>въоръжавам (се), въоръжа (се)</em> или <em>въоражавам (се), въоража (се)</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише въоръжавам (се), въоръжа (се). Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума…

Как се пише: <em>джафкам</em> или <em>джавкам</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише джафкам. Раздразненото куче продължаваше да джафка по минувача. Какво може да очакваш от провалили се…

Как се пише: <em>апартхотел, апарт-хотел</em> или <em>апарт хотел</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е нормиран изрично. Съветваме ви да я пишете слято – апартхотел, мн.ч. апартхотели. В апартхотела…

Как се пише: <em>осветление</em> или <em>усветление</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише осветление. Снимките са направени при естествено осветление. Луминесцентното осветление е широко разпространено в обществени сгради,…