Tag Archives: Правопис

Как се пише: <em>опростачване</em> или <em>опростачаване</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише опростачване. Шоуто е само част от тоталното опростачване, което постепенно обхваща обществото ни. Знанието стана…

Как се пише: <em>заместник-секретар, заместниксекретар</em> или <em>заместник секретар</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-секретар, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото;…

Как се пише: <em>трезвомислещ</em> или <em>трезво мислещ</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – трезвомислещ, също и трезвомислеща, трезвомислещо, трезвомислещи.   Едва ли ще се намери трезвомислещ…

Как се пише: <em>командировъчен</em> или <em>командировачен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише командировъчен, също и командировъчна, командировъчно, командировъчни. Размерът на дневните пари трябва ли да е вписан…

Как се пише: <i>социалнозначим, социално-значим</i> или <i>социалнозначим</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – социалнозначим, също и социалнозначима, социалнозначимо, социалнозначими.   Захарният диабет е хронично социалнозначимо заболяване,…

Как се пише: <em>амбреаж</em> или <em>амбриаж</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише амбреаж. Думата е заета от френски – embrayage. Амбреажът се натиска при потегляне и при…

Как се пише: <em>зачеркна</em> или <em>зачертна</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише зачеркна, също и зачеркнеш, зачеркне, зачеркнем, зачеркнете, зачеркнат. Времето се постопли, но това не значи…

В кои случаи се употребява <em>никой</em> и в кои – <em>никого</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
В книжовната писмена реч е задължителна употребата на различни граматични форми на това неопределително местоимение – в зависимост от синтактичната…

Как се пишат названията на учебните предмети – с малка или с главна буква; с кавички или без кавички?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Названията на учебните предмети се пишат с малка буква и без кавички. Учебният център предлага индивидуални уроци по математика. Моделът…

Как се пише: <em>частноправен</em> или <em>частно-правен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – частноправен, също и частноправна, частноправно, частноправни, тъй като е образувано от съчетание на…