Tag Archives: Правопис

Как се пише: накуп или на куп?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’на едно място, заедно’, се пише слято – накуп.   Струпаха накуп непотребните вещи и после ги изгориха. Финансовият министър беше категоричен, че двата милиарда лева трябва да се платят накуп и няма друг вариант. Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на куп.   […]

Как се пише: разтрогвам, разтрогна или разторгвам, разторгна?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разтрогвам, разтрогна. Когато бракът се разтрогва по взаимно съгласие, процедурата е най-лека. Все пак организаторите на концерта плащат наем, имат си договор и той не може да се разтрогне току-така.

Как се пише: фитнесклуб, фитнес-клуб или фитнес клуб?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – фитнес клуб, мн.ч. фитнес клубове, или слято – фитнесклуб, мн.ч. фитнесклубове. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. В нашия фитнес клуб/фитнесклуб може да си изберете инструктор, с когото […]

Как се пише кмет – с малка или с главна буква?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
При обикновена употреба думата се пише с малка буква, тъй като не е собствено име. С нея се назовава длъжност.   С приветствия към юбиляря се обърнаха кметът и някои от присъстващите на тържеството. Сега моята задача е да осигуря честни избори, заяви доц. Христо Бозов, в.и.д. кмет на Варна. При адресиране и при обръщение, […]

Как се пише: паневропейски, пан-европейски или пан европейски?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – паневропейски, също и паневропейска, паневропейско. Сложните думи с първа съставна част пан се пишат слято. Паневропейският транспортен коридор 8 свързва Адриатическо и Черно море. AdVenture е първото паневропейско състезание, което дава възможност на студентите да разберат какво е да работиш в рекламна агенция.

Как се пише: събарям, съборя или сабарям, саборя?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише събарям, съборя. Думите имат представка съ- и корен -бар-/-бор-. Телефонната палата се събаря, за да започне строеж на нова луксозна жилищна сграда. Бурният вятър и проливният дъжд събориха дървета в цяла Пазарджишка област.

Как се пише: топмодел, топ-модел или топ модел?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – топмодел, мн.ч. топмодели, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език (има дума топ, но тя е с различно значение от английската top). Каролина Куркова е чешки топмодел, известна с […]

Как се пише: задължителноизбираем, задължително-избираем или задължително избираем ?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – задължителноизбираем, също и задължителноизбираема, задължителноизбираемо, задължителноизбираеми. Правописът на думата не е изрично нормиран, но тя е образувана по модела на свободноизбираем, чийто правопис е фиксиран.   Учебното помагало е предназначено за работа в часовете за задължителноизбираема подготовка по математика. Студентът може да премине на обучение по индивидуален план, […]

Как се пише: изваян или изваен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише изваян, също и изваяна, изваяно, изваяни. Статуята „Давид“ на Микеланджело е изваяна от карарски мрамор. Някой дава ли си сметка колко дисциплина и лишения стоят зад изваяните тела на моделите?

Как се пише: охлювна, охлювно, охлювни или охлювена, охлювено, охлювени?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Формите са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – охлювна/охлювена, охлювно/охлювено, охлювни/охлювено, също и охлювния(т)/охлювения(т). Движеха се с охлювна/охлювена скорост и след половин ден се добраха до хижата. Бавно вдъхваме от соления въздух, оставяме водата да гали ходилата ни, събираме причудливи мидени и охлювни/охлювени черупки, снимаме морска звезда.