Tag Archives: Правопис

Как се пише: уплътнявам, уплътня; уплатнявам, уплатня или оплътнявам, оплътня?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише уплътнявам, уплътня. Правописът на втората гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме плътен, плът, следователно се пише уплътнявам, уплътня. Коренът на думата е -плът-, а не -плат-. Учениците уплътняват свободното си време с различни извънкласни дейности. Ако често си инжектирате инсулин […]

Как се пише: данъчно-осигурителен или данъчноосигурителен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – данъчно-осигурителен, също и данъчно-осигурителна, данъчно-осигурително, данъчно-осигурителни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (данъчен и осигурителен < данъци и осигуровки). В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси […]

Как се пише: ултралек, ултра-лек или ултра лек?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно прилагателно име се пише слято – ултралек, също и ултралека, ултралеко, ултралеки. Сложните думи с първа част ултра се пишат слято. Зара Ръдърфорд ще измине близо 52 000 км с ултралек самолет, направен по поръчка. Ултралеката и компактна раница Ultra-Sil Nano Daypack се събира в шепата ви и тежи само 30 грама.

Как се пише: социалноосигурителен, социално-осигурителен или социално осигурителен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – социалноосигурителен, също и социалноосигурителна, социалноосигурително, социалноосигурителни.   В сайта на НОИ всеки може да направи справка за здравноосигурителния и социалноосигурителния си статус. Проучване на Европейската комисия потвърждава, че мигрантите не са бреме за социалноосигурителните системи на приемащите страни. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна […]

Как се пише: блицконтрол, блиц-контрол или блиц контрол?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – блицконтрол, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език (нем. Blitz ’светкавица’). Днес служебният премиер Стефан Янев и вицепремиерите ще бъдат изслушани по време на блицконтрол в Народното събрание. Според Екатерина […]

Как се пише: нощна, нощно, нощни или ношна, ношно, ношни?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише нощна, нощно, нощни, нощният, нощния. Проверка на правописа при групите от съгласни -штн-/шн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна: ноштна/ношна – ноштен, ношти, има т, следователно се пише нощна (произнася се ноштна). Но: страшна/страштна – страшен, няма т, […]

Как се пише: посолство или Посолство?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато се говори изобщо за посолство, думата представлява съществително нарицателно име и се пише с малка буква. С малка буква се пише думата и когато е в мн.ч.   Колко избирателни секции може да се разкрият в едно посолство? Експертната работна среща е организирана от посолствата на държавите от Вишеградската четворка в София. Когато означава […]

Как се пише: пребивам (се), пребия (се) или прибивам (се), прибия (се)?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише пребивам (се), пребия (се). Пребиват от бой човека, без да им мигне окото. Паднах от стълбата и едва не се пребих.

Как се пише: комуникативноречеви, комуникативно-речеви или комуникативно речеви?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – комуникативноречеви, също и комуникативноречева, комуникативноречево, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – речева комуникация. Учебната тетрадка е предназначена за развитие и усъвършенстване на комуникативноречевите компетентности на учениците и за обогатяване на речевия им опит. Водеща роля сред посочените комуникативноречеви умения имат уменията за […]

Как се пише: уреждам или ореждам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише уреждам. Този закон урежда собствеността и ползването на земеделските земи. Голямата част от децата в България, които си уреждат срещи с непознати в интернет, са на възраст между 12 и 16 години. Министърът не спря да урежда свои хора на високи постове.