Tag Archives: претегля

Как се пише: претеглям или притеглям?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът претеглям и съответният глагол от свършен…

Как се пише: претеглям или притеглям?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът претеглям и съответният глагол от свършен…