Tag Archives: разделно

Как се пише: фотозагадка, фото-загадка или фото загадка?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – фотозагадка, мн.ч. фотозагадки. Сложните думи с първа част фото се пишат слято. Получихме само един верен отговор на фотозагадката, която публикувахме вчера в сайта. „Кои са те“ е поредица от фотозагадки на електронното списание LiterNet, инициирана от Момчил Попов. Забележка: В източника липсва конкретното съществително име, но са […]

Как се пише: неосъждан или не осъждан?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – неосъждан, също и неосъждана, неосъждано, неосъждани.   При полицейската операция има и второ задържано лице – П.Р., 43-годишен, неосъждан. В случай че този член от Наказателния кодекс се приложи, лицето се третира като неосъждано – то е лице с чисто съдебно минало. Частицата не се пише слято със […]

Как се пише: олинклузив, ол-инклузив или ол инклузив?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – олинклузив, защото това е сложна дума, чиито съставни части са от чужд произход и не се употребяват като самостоятелни думи в българския език. Туристите трябва внимателно да прочетат какво точно им предлага олинклузивът в хотела. Все повече британци избират олинклузив почивки.

Как се пише: високообразован, високо-образован или високо образован?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – високообразован, също и високообразована, високообразовано, високообразовани.   Работната сила в София е млада и високообразована. Дори високообразовани хора вярват на конспирации и фалшиви новини. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете части образуват смислово […]

Как се пише: ултраконцентриран, ултра-концентриран или ултра концентриран?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно прилагателно име се пише слято – ултраконцентриран, също и ултраконцентрирана, ултраконцентрирано, ултраконцентрирани. Сложните думи с първа част ултра се пишат слято. Благодарение на ултраконцентрираната си формула този серум възстановява блясъка и сиянието на косата. Италианците пият ултраконцентрирано кафе, което не е по моя вкус.

Как се пише: разходооправдателен, разходо-оправдателен или разходнооправдателен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това прилагателно име не е нормиран. Съветваме ви да пишете разходооправдателен, също и разходооправдателна, разходооправдателно, разходооправдателни. Към окончателния финансов отчет се прилагат и разходооправдателните документи за извършените разходи по отделните дейности. Деклараторът представя също разходооправдателна фактура за транспортиране на стоките.

Как се пише: средномесечен, средно-месечен или средно месечен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – средномесечен, също и средномесечна, средномесечно, средномесечни.   За равнината част за област Монтана средномесечната температура през май ще бъде между 16 и 18 градуса. Средномесечните постъпления от паркирането в синята зона в София са около 400 000 лв. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка […]

Как се пише: европалет, евро-палет или евро палет?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – европалет, мн.ч. европалети, защото е образувано от съкратено прилагателно име (евро < европейски) и съществително име (палет). Европалетът е вид опаковка, която има точни размери, определени от Европейската асоциация за палети (EPAL). Фирмата изработва европалети, които са съобразени с всички стандарти за вътрешна и международна търговия. Забележка: В […]

Как се пише: техно стил, техно-стил или техностил?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – техно стил, или слято – техностил. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. В изложбата са включени 20 скулптури от бяла стомана, желязо, стъкло и дърво, […]

Как се пише: начесто или на често?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – начесто.   Ако детето има температура, давайте му начесто вода или други течности. Пейките в парка са разположени начесто и винаги може да намериш място да поседнеш. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на често.   На […]