Tag Archives: разделно

Как се пише: международноправен или международно-правен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – международноправен, също и международноправна, международноправно, международноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – международно право. Страните по Европейската конвенция за правата на човека, приели юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека, имат международноправно задължение да изпълняват неговите окончателните решения. Според българския министър-председател […]

Как се пише: контрааргумент, контра-аргумент или контра аргумент?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – контрааргумент, мн.ч. контрааргументи. Не можеше да проговори, всеки контрааргумент, всяко опровержение сякаш се стапяше. Десетокласниците трябва да се справят със задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Забележка: Конкретното съществително име липсва в посочения източник, но в него […]

Как се пише: вкратце или в кратце?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това наречие се пише слято – вкратце. Думата е архаична.   За незапознатите ще разкажа вкратце тази любопитна история. Не, Левски се спрял в с. Дъбени при своя приятел и единомисленик Котов, комуто разправил вкратце своя план, и го изпратил на другия ден да отиде в Карлово с мисия, а той останал в Дъбени, скрит […]

Как се пише: проектопрограма, проекто-програма или проекто програма?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – проектопрограма, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставна част пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-. Според проектопрограмата в петък депутатите ще обсъдят на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Конкурсът за директор ще се проведе чрез защита на […]

Как се пише: видео връзка, видео-връзка или видеовръзка?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – видео връзка, или слято – видеовръзка. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Нюйоркчани ще могат да сключват брак чрез видео връзка/видеовръзка, докато ритуалните зали […]

Как се пише: новопостъпил, ново-постъпил или ново постъпил?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – новопостъпил, също и новопостъпила, новопостъпило, новопостъпили.   За всяко новопостъпило дело в деловодната програма се създава електронна папка. Полагат ли се ваучери за храна на новопостъпилите работници и служители през съответния месец? Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората […]

Как се пише: фитнесцентър, фитнес-център или фитнес център?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – фитнес център, или слято – фитнесцентър. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. Във фитнес центъра/фитнесцентъра ще намерите всички необходими уреди за пълноценна тренировка. Max Power Gym е един […]

Как се пише: термопанел, термо-панел или термо панел?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – термопанел, мн.ч. термопанели, защото е образувано от съкратено прилагателно име (термо < термичен) и съществително име (панел). Цената на вратата включва термопанела и стъклата. Термопанелите са направени от два слоя ламарина, между които има топлоизолационен слой. Забележка: В източника липсва конкретното съществително име, но е посочено правилото, […]

Как се пише: хиперпродукция, хипер-продукция или хипер продукция?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – хиперпродукция. Сложните думи с първа част хипер се пишат слято. Консумацията на плодове с високо съдържание на витамин С съдейства за намаляване на хиперпродукцията на меланин. Хиперпродукцията (свръхпроизводството) на растежен хормон от хипофизната жлеза в детска възраст може да доведе до неимоверно израстване на височина.

Как се пише: кожно-венерически, кожно-венеричен или кожновенерически, кожновенеричен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – кожно-венеричен или кожно-венерически. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си. Двете думи са дублети и може да се употребяват равностойно в книжовната реч. Все още в страната не е създаден регистър на кожно-венеричните/кожно-венерическите заболявания.