Tag Archives: свръзвам се

Как се пише: <i>свързвам (се) </i> или <i>свръзвам (се)</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише свързвам (се). Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една…