Tag Archives: Слято, полуслято и разделно писане

Как се пише: <em>биосироп</em> или <em>био сироп</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – биосироп, мн.ч. биосиропи, защото е образувано от съкратено прилагателно име (био <…

Как се пише: <em>пиано бар</em> или <em>пиано-бар</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – пиано бар. В пиано бара ще се насладите на прекрасна музика на живо.…

Как се пише: <i>металокерамика</i> или <i>метало-керамика</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – металокерамика. Зъбните коронки най-често се изработват от металокерамика. Каква е разликата между металокерамиката…

Как се пише: <i>административнопроцесуален</i> или <i>административно-процесуален</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – административнопроцесуален, също и административнопроцесуална, административнопроцесуално, административнопроцесуални, тъй като е образувано от съчетание на…

Как се пише: <em>видео технология, видео-технология</em> или <em>видеотехнология</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – видео технология, или слято – видеотехнология. Когато първата съставка на сложно съществително име…

Как се пише: <i>тримесечен, три-месечен</i> или <i>три месечен</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно прилагателно име се пише слято – тримесечен, също и тримесечна, тримесечно, тримесечни, тъй като е образувано от едносъставно…

Как се пише: <i>съорганизатор</i> или <i>съ-организатор</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – съорганизатор, мн.ч. съорганизатори, тъй като съ- е представка в думата. УНСС беше съорганизатор…

Как се пише: <i>тахан халва</i> или <i>тахан-халва</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – тахан халва. В България тахан халвата се прави по-често от слънчогледов тахан.

Как се пише: <em>римокатолически, римо-католически</em> или <em>римо католически</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – римокатолически, също и римокатолическа, римокатолическо. За пръв път след 1439 г. водачите на…

Как се пише: <em>елтабло</em> или <em>ел. табло</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилни са и двата начина. Сложното съществително име елтабло, мн.ч. елтабла, се пише слято, защото е образувано от съкратено прилагателно…