Tag Archives: слято

Как се пише: гел лак, геллак или гел-лак?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – гел лак, или слято – геллак. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. За да си направите хубав маникюр с гел лак/геллак в домашни условия, са необходими търпение, […]

Как се пише: неясен или не ясен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – неясен, също и неясна, неясно, неясни.   Отговорът на въпроса оставаше неясен. Когато погледнахме листа, видяхме само някакви черти и неясни фигури. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение:   щастие – нещастие: успешен […]

Как се пише: ненавременен или не навременен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – ненавременен, също и ненавременна, ненавременно, ненавременни.   Според опозицията предприетите икономически мерки са хаотични и ненавременни. Данъчните са съставили пет акта за ненавременно отчетен оборот. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение:   щастие […]

Как се пише: литиевойонен, литиево-йонен или литиево йонен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – литиевойонен, също и литиевойонна, литиевойонно, литиевойонни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – литиеви йони. С едно зареждане на литиевойонния акумулатор мотоциклетът може да измине 259 км. Обикновено електромобилите се захранват от литиевойонни батерии.

Как се пише: видео файл, видео-файл или видеофайл?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – видео файл, мн.ч. видео файлове, или слято – видеофайл, мн.ч. видеофайлове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Видео файлът/Видеофайлът не може да бъде стартиран без […]

Как се пише: радиоизлъчване, радио-излъчване или радио излъчване?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – радиоизлъчване. Сложните думи с първа съставка радио се пишат слято. Българското национално радио отбелязва 90-годишнината от първото радиоизлъчване в страната. През 2017 г. Норвегия се отказа от FM сигнала и премина към цифрово радиоизлъчване.

Как се пише: видео урок, видео-урок или видеоурок?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – видео урок, мн.ч. видео уроци, или слято – видеоурок, мн.ч. видеоуроци. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Може да гледате видео урока/видеоурока в удобно за […]

Как се пише: учебно-възпитателен или учебновъзпитателен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – учебно-възпитателен, също и учебно-възпитателна, учебно-възпитателно, учебно-възпитателни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно смислово отношение помежду си (учебен и възпитателен). В училището се проведе дискусия на тема „Родителите – помощници или партньори в учебно-възпитателния процес“. Заместник-директорът по учебната част отговаря предимно за учебно-възпитателната и […]

Как се пише: смартфон или смарт фон?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – смартфон, мн.ч. смартфони, защото това е съществително име, чиито съставки са от чужд произход и не се употребяват като самостоятелни думи в българския език. Думата е заета от английски – smartphone. Новият модел смартфон идва с петгодишна гаранция. Huawei планира да увеличи пазарния си дял в три сегмента […]

Как се пише: трансевропейски, транс-европейски или транс европейски?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – трансевропейски, също и трансевропейска, трансевропейско. Сложните думи с първа съставка транс се пишат слято. През територията на България минават три трансевропейски коридора. Най-голямото притеснение за бизнеса в сегашните условия на пандемия е трансевропейското придвижване на стоки и суровини.