Tag Archives: Съкращения

Къде се оставя интервал (шпация) – пред или след точката?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Пред препинателния знак точка не се оставя интервал. Точката „се залепва“ за предходната дума или число.   Броят на екипите…

Как се съкращава временно изпълняващ длъжността?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съкратено това словосъчетание се изписва в. и. д. (с интервали) или в.и.д. (без интервали). Сега моята задача е да осигуря…

Как се съкращава железопътен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съкратено тази дума се изписва жп (без точки). Първата жп линия в днешните български земи е линията Русе – Варна.…