Tag Archives: сърбохърватска. сърбохърватско

Как се пише: сърбохърватски или сърбо-хърватски?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – сърбохърватски, също и сърбохърватска, сърбохърватско. Правописът на тази дума е в противоречие с…