Tag Archives: съществувание

Как се пише: съществувание или съществование?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни – съществувание/съществование, мн.ч. съществувания/съществования. Препоръчителна е употребата на съществувание. За Петър Слабаков актьорството е второто съществувание/съществование,…