Tag Archives: трепанация

Как се пише: трепанация или трапанация?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише трепанация. Думата е заета от новолатински – trepanatio, по гр. τρύπανον ’свредел’. В древността трепанацията…