Tag Archives: Чужди думи

Как се пише: <em>претенция</em> или <em>притенция</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише претенция, мн.ч. претенции. Думата е заета чрез немски или френски от латински – prаetentio. Ищецът…

Как се пише: <em>тефтер</em> или <em>тевтер</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише тефтер, мн.ч. тефтери. Думата е заета чрез турски и персийски от гръцки – διφτέρι. Рецептата…

Как се пише: <em>протойерей</em> или <em>протоерей</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише протойерей, мн.ч. протойереи. Думата е заета от средногръцки – πρωτοιερεύς. Протойерей Иван Гошев Иванов е…

Как се пише: <em>зулум</em> или <em>золум</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише зулум, мн.ч. зулуми. Думата се употребява в разговорната реч. Заета е от арабски чрез турски…

Как се пише: <em>мухабет, мохабет, муабет</em> или <em>моабет</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е нормиран изрично. Съветваме ви да пишете мухабет, мн.ч. мухабети. Думата се употребява в разговорната…

Как се пише: <em>космонавт</em> или <em>космонафт</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише космонавт, мн.ч. космонавти. Думата е заета от руски (космонавт), по гр. κόσμος ’свят’ + ναύτης…

Как се пише: <em>чатал</em> или <em>четал</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише чатал. Думата е заета от турски – çatal. Когато мерите вътрешната дължина на панталона, трябва…

Как се пише: <em>амбреаж</em> или <em>амбриаж</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише амбреаж. Думата е заета от френски – embrayage. Амбреажът се натиска при потегляне и при…

Как се пише: <em>лакърдия</em> или <em>лакардия</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да изписвате лакърдия, мн.ч. лакърдии. Думата е заета от турски –…