Tag Archives: Чужди думи

Как се пише: <em>бисквита, бисквити</em> или <em>бисквида, бисквиди</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише бисквита, мн.ч. бисквити. Думата е заета от френски – biscuit. Бисквитата е популярно в цял…

Как се пише: <em>транспарантен</em> или <em>трансперантен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише транспарантен, също и транспарантна, транспарантно, транспарантни. Думата е заета от френски – transparent. Транспарантната боя…

Как се пише: <em>трансцендентален</em> или <em>трансцедентален</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише трансцендентален, също и трансцендентална, трансцендентално, трансцендентални. Думата е заета от средновековния латински – transcendentalis. Една…

Как се пише: <em>рецидивист</em> или <em>рецедевист</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише рецидивист, мн.ч. рецидивисти. Думата е заета от руски (рецидивист) или френски (récidiviste). Рецидивистът, обрал шотландски…

Как се пише: <em>претенция</em> или <em>притенция</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише претенция, мн.ч. претенции. Думата е заета чрез немски или френски от латински – prаetentio. Ищецът…

Как се пише: <em>тефтер</em> или <em>тевтер</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише тефтер, мн.ч. тефтери. Думата е заета чрез турски и персийски от гръцки – διφτέρι. Рецептата…

Как се пише: <em>протойерей</em> или <em>протоерей</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише протойерей, мн.ч. протойереи. Думата е заета от средногръцки – πρωτοιερεύς. Протойерей Иван Гошев Иванов е…

Как се пише: <em>зулум</em> или <em>золум</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише зулум, мн.ч. зулуми. Думата се употребява в разговорната реч. Заета е от арабски чрез турски…

Как се пише: <em>мухабет, мохабет, муабет</em> или <em>моабет</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е нормиран изрично. Съветваме ви да пишете мухабет, мн.ч. мухабети. Думата се употребява в разговорната…