Tag Archives: Чужди думи

Как се пише: <em>космонавт</em> или <em>космонафт</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише космонавт, мн.ч. космонавти. Думата е заета от руски (космонавт), по гр. κόσμος ’свят’ + ναύτης…

Как се пише: <em>чатал</em> или <em>четал</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише чатал. Думата е заета от турски – çatal. Когато мерите вътрешната дължина на панталона, трябва…

Как се пише: <em>амбреаж</em> или <em>амбриаж</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише амбреаж. Думата е заета от френски – embrayage. Амбреажът се натиска при потегляне и при…

Как се пише: <em>лакърдия</em> или <em>лакардия</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да изписвате лакърдия, мн.ч. лакърдии. Думата е заета от турски –…

Как се пише: <i>томбола</i> или <i>томбула</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише томбола, мн.ч. томболи. Думата е заета от италиански – tombola. Ако участвате в томболата, може…

Как се пише: <em>усенък</em> или <em>осенък</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да пишете усенък, мн.ч. усенъци, тъй като думата вероятно е заета…

Как се пише: <em>механизъм, механизам</em> или <em>мехънизъм</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише механизъм, мн.ч. механизми. Думата е заета чрез руски (механизм) от немски (Mechanismus), по гр. μηχανή.…

Как се пише: <em>манастир</em> или <em>монастир</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише манастир, мн.ч. манастири. Думата е заета от северните гръцки диалекти – μαναστήρι. След това се…