Tag Archives: Чужди думи

Как се пише: тенекеджия или тенекиджия?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише тенекеджия, мн.ч. тенекеджии. Думата е заета от турски – tenekeci. Може ли да ми препоръчате…

Как е правилно: шезлонги или шезлонзи?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише и изговаря шезлонги (форма за мн.ч. на шезлонг). Думата е заета от френски – chaisе…

Правилно ли е да се употребява дебат, или само дебати?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това съществително име може да се употребява и в единствено, и в множествено число – дебат, дебати. Думата е заета…

Как е правилно: трапеци или трапци?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише и изговаря трапеци – форма за мн.ч. на трапец. Думата е заета от немски –…

Как се пише: сащисан или същисан?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише сащисан, също и сащисана, сащисано, сащисани. Думата има турски произход – şaştı- (основа за мин.…

Как се пише: ексхибиционист или есхибиционист?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише ексхибиционист, мн.ч. ексхибиционисти. Думата има латински корени  – exhibitio ’показване’. След като проби охраната, ексхибиционистът…

Как се пише: публикация или побликация?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише публикация, мн.ч. публикации. Думата е заета от руски  (публикация), но има латински корени (publicatio ’разгласяване’).…

Как се пише: юридически или юрисдически?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише юридически, също и юридическа, юридическо. Думата е заета от латински (iuridicus) чрез руски (юридический). Всяко…

Как се пише: пастърма, пъстърма, пъстарма или пастарма?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише пастърма. Думата е заета от турски – pastırma. За да се направи пастърма не е…