Tag Archives: Я или Е (голям/големи)

Как се пише: <em>второразреден</em> или <em>второразряден</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише второразреден, също и второразредна, второразредно, второразредни. Стандартите в тази телевизия спадат и тя постепенно се…

Как се пише: <em>плесна</em> или <em>плясна</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише плесна, също и плеснеш, плесне, плеснем, плеснете, плеснат; плеснах, плесна, плеснахме, плеснахте, плеснаха. В този…

Как се пише: <em>среди</em> или <em>сряди</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише среди – форма за мн.ч. на сряда. Следващите две среди ще имаме заместник на учителката…

Как се пише: <em>огрени</em> или <em>огряни</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише огрени. Беше пътувал в мъгли, в дъждовни и снежни дни и в огрени от луната пролетни нощи.…

Как се пише: <em>дремки</em> или <em>дрямки</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише дремки – форма за мн.ч. на дрямка. И в тези часове на будуване и сладки…

Как се пише: <em>англоговорещ, англо-говорещ, англоговорящ</em> или <em>англо-говорящ</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише англоговорещ, също и англоговореща, англоговорещо, англоговорещи. Преподавателите са англоговорещи, но английският език не им е…

Как е правилно: побягна или побегна?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише побягна. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е…

Как се пише: стояли или стоели?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише стояли, също и стоял, стоялия, стоялият, стояла, стояло. Тази дума не се подчинява на правилото…

Как се пише: запъхтени или запъхтяни?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише запъхтени. Запъхтени тичаме към следващото задължение, следващата цел, следващия краен срок… На задната седалка двете…

Как е правилно: мляко или млеко?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише мляко, мн.ч. млека. Изговаря се мляко (с ударение на първата сричка), млекà. Първата храна на…