Tag Archives: Я или Е (голям/големи)

Как е правилно: побягна или побегна?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише побягна. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е…

Как се пише: стояли или стоели?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише стояли, също и стоял, стоялия, стоялият, стояла, стояло. Тази дума не се подчинява на правилото…

Как се пише: запъхтени или запъхтяни?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише запъхтени. Запъхтени тичаме към следващото задължение, следващата цел, следващия краен срок… На задната седалка двете…

Как е правилно: мляко или млеко?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише мляко, мн.ч. млека. Изговаря се мляко (с ударение на първата сричка), млекà. Първата храна на…

Как се пише: верни или вярни?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише верни, също и верен, верният, верния. На дълъг път се тръгва с верни приятели. Нито…

Как се пише: успели или успяли?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише успели. Повечето успели хора по света споделят, че са се провалили много пъти, преди да…

Как се пише: прями или преми?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише прями, също и прям, прямият, прямия, пряма, прямо. Това прилагателно име не се подчинява на…

Как се пише: оцелели или оцеляли?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише оцелели. Двама потомци на италианец, който е загинал при потъването на „Титаник“, са сред оцелелите…