Tag Archives: Uncategorized

Обединено кралство: ревизията на медийната директива води до промени в лицензиите

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Днес британският регулатор за медиите открива консултация за евентуални промени в лицензиите на няколко основания, едно от които е третата ревизия на медийната директива. Както е известно, Обединеното кралство въвежда директивата във вътрешното законодателство. 

Промените представляват интерес, защото сходна логика би трябвало да мотивира националните  медийни регулатори да обърнат внимание на въпроса дали лицензиите са достатъчно ефективно средство за постигане на целите на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги след третата ревизия от 2018 г. 

Предлага се лицензополучателите да имат задължение да уведомяват Ofcom за всякакви промени, засягащи определянето на юрисдикцията на лицензирана услуга.

Тъй като лицензиите у нас не са публични, не се вижда какво е включено и какво не е включено в тях.

За обществените медии е съвсем безспорно, че лицензиите трябва да са на сайтовете им. Засега не са,  задължението не е предвидено в ЗРТ.

Протест и смисъл

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

2013_ese

Една снимка от Аулата на Университета.

По време на протестите 2013 година   Адриана Иванова и Диляна Видева, тогава второкурснички от специалност Европеистика, организираха конкурс за студентско есе – това е снимка от финалния кръг, още снимки.

Наградата спечели Неда Узунколева, тогава студентка по Скандинавистика.

Журито е с председател Георги Господинов.

Протест и смисъл, отново.

 

Съд на ЕС: Ирландия и Apple срещу Комисията

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Стана известно решението на Общия съд по  обединени дела T‑778/16 и  T‑892/16 Ирландия и Apple Group v  Комисията.

През 2016 г. ЕК приема решение  относно две данъчни постановления, издадени от ирландските данъчни власти в полза на Apple Sales International (ASI) и Apple Operations Europe (AOE) – дружества, регистрирани в Ирландия. Оспорените данъчни постановления  одобряват методите, използвани от ASI и AOE за определяне на дължимите им печалби в Ирландия, свързани с търговската дейност на съответните ирландски клонове.

ЕК смята, че така се допуска държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар, и иска възстановяване на въпросната помощ. Ирландия (дело T-778/16) и ASI и AOE (дело T-892/16) искат от  Общия  съд   да отмени решението на Комисията.  

Общият съд отменя решението на Комисията   и приема, че установените от Комисията дефекти сами по себе си не са достатъчни, за да докажат съществуването на конкурентно предимство за целите на член 107, параграф 1 от ДФЕС.  Според Съда Комисията не доказва в  рамките на мотивите, че  ASI и AOE са  нарушили правилата на конкурентното право.

Вестагер заявява, че ще проучи решението и ще оповести следващата стъпка на Комисията.

Европейски аудиовизуални произведения: въпросът за националността

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Известно е,  че правото на ЕС предвижда квота за европейски произведения. И периодично отчитане от държавите към Комисията.

Но знаем ли кои произведения са европейски?

Европейската аудиовизуална обсерватория проведе проучване – и резултатът вече е свободно достъпен онлайн.

EAO

DESI 2020

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Индексът за цифрова икономика и   общество (Digital Economy and Society Index, DESI) подрежда България на последно място. Индексът на цифровата икономика и общество (DESI) е композитен/ съставен индекс, който обобщава съответните показатели за цифровите показатели на ЕС и проследява развитието на държавите-членки на ЕС, в пет основни измерения: свързаност, човешки капитал, използване на интернет, интеграция на цифрови технологии, цифрови обществени   услуги.

Както се вижда от графиката, България е на последно място в ЕС.

Тук не могат да кажат, че индексът е изготвен от Репортери без граници – не  е, нито че  Гана и Того са неоснователно пред нас – не са, нито че шепа  – местни  – продали се  – едни и същи – които мърсят името на българската държава – са в основата на класирането.

Визуализация

Даннитеdesi-main_graph-page_0

Freedom House: Нации в преход 2020

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Публикуван е  Nations in Transit 2020 report. 

Според поредния доклад на Freedom House  2020 г. България е полуустановена (полуконсолидирана)  демокрация с 58.93 /100,  с което слиза под резултата от 2019 (60/100). От гледна точка на политически права и граждански свободи България е свободна.

Рейтингът на независимите медии е намалял от 3,75 на 3,50 на фона на продължаващата консолидация на медийния сектор, политическата намеса в работата на обществените медии  и тормоза върху  критични журналисти от страна на прокуратурата и държавата.

Унгария не  е демокрация, тъй като е получила оценка под минималната за полуконсолидираните демокрации. Унгария, Сърбия и Черна гора са причислени към т.нар. хибридни режими. Полша, Румъния и Хърватия са в положението на България.

 

Как българските медии отразиха доклада:

.

24  часа

Пандемията срина демокрацията

Изкуство и право: Барбара Крюгер

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Kruger_Your bodyБарбара Крюгер

Произведението е създадено по време на протестите на жените във връзка с прилагането на  решението  Roe v. Wade.

Roe v. Wade, 410 US 113 (1973)  е  решение на Върховния съд на САЩ, в което Съдът постановява, че Конституцията на САЩ защитава свободата на бременната жена да избере аборт. През януари 1973 г. Върховният съд издава (7–2) решение, в което постановява, че четиринадесетата поправка на Конституцията на САЩ предвижда „право на неприкосновеност на личния живот“ u защитава правото на бременната жена да избира дали да направи аборт или не. Това право не е абсолютно и трябва да бъде балансирано спрямо защита на здравето на жените и защита на пренаталния живот.

Решението разделя обществото и активира движенията в защита на двете позиции. То е критикувано, наричат го съдебен активизъм и в следващи решения ВС на САЩ постепенно започва да се отдалечава от стандартите на  Roe v. Wade. Тези процеси отразява и произведението на Барбара Крюгер.

И днес това съобщение е актуално  на много нива.