Tag Archives: Uncategorized

Европейската аудиовизуална екосфера

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

EBU-MIS-PSMs_Competitive_Environment_2022-

Европейски съюз за радио и телевизия – две графики:

  • Горе:  финансиране/приходи на обществените медии, търговските медии в Европа, телекомите, производителите на съдържание, интернет гигантите.
  • Долу: динамиката във финансирането.

Пълен текст на доклада (изисква регистрация)

EBU-MIS-PSMs_Competitive_Environment_2022-2

Измененията в Наказателния кодекс на Руската федерация за публично разпространение на невярна информация

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

На 4 март 2022 г.  двете камари на руския парламент приемат изменения в Наказателния кодекс на Руката федерация. Същият ден президентът подписва промените.

Наказателният кодекс на Русия  вече има три нови члена.

Член 207-3 въвежда отговорност за „публично разпространение на съзнателно невярна информация (заведомо ложная информация) за използването на въоръжените сили на Руската федерация в интерес на защитата на Руската федерация и нейните граждани и устойчивостта на международния мир и сигурност“. Наказанието може да бъде  от глоба от 700 000 рубли (около 6 000 евро) до лишаване от свобода до 3 години. Тежко нарушение се наказва с лишаване от свобода от 10 до 15 години.

Член 280-3 въвежда отговорност за  действия, насочени към „дискредитиране на използването на въоръжените сили на Руската федерация в интерес на защитата на интересите на Руската федерация и нейните граждани и устойчивостта на международния мир и сигурност, включително чрез публични призиви за противодействие на [такава употреба на сила]“. След административно наказание за такова обществено неправомерно поведение през предходните 12 месеца, наказанието е от глоба от 100 000 рубли до лишаване от свобода до 3 години. В случай, че подобни действия са довели по-специално до масови безредици, наказанието може да е за срок до 5 години лишаване от свобода.

Съгласно нов член 284-2 публичните призиви от руски граждани за чуждестранни или международни санкции срещу Руската федерация, руски юридически лица или граждани се наказват с глоба или лишаване от свобода до 5 години.

Позовавайки се на приемането на измененията, редица международни медии спряха репортажите от руската територия, а някои руски медии спряха новините и изтриха архиви, свързани с руската война срещу Украйна.

Източник:

  • Федеральный Закон “О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации”
  • http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007

IRIS 2022-3:1/1, автор Андрей Рихтер, преподавател в СЕУ

Законодателен акт за свободата на медиите в ЕС: покана за предоставяне на мнения

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Отново:

от 21 декември 2021 г. до 21 март 2022 г. Европейската комисия провежда обществена консултация за обхвата и правната форма на евентуален бъдещ  акт за свободата на медиите в ЕС.

Основните цели на инициативата:
— да се гарантира, че медийните дружества могат да работят на вътрешния пазар при спазване на съгласувани регулаторни стандарти, включително по отношение на свободата на медиите и медийния плурализъм,
— да се гарантира, че на гражданите на ЕС се предлага широк достъп до разнообразни медийни продукти както офлайн, така и онлайн,
— да се защитят редакторската независимост и независимото управление на медиите, което е предпоставка за свободата на медиите и за целостта на вътрешния пазар,
— да се насърчава лоялната конкуренция между медийните дружества чрез осигуряване на прозрачно и справедливо разпределение на държавните ресурси.

Обсъждат се следните опции:

— да не се предприемат действия (базов сценарий);

— да се приеме препоръка;

— да се приеме нормативен акт.

Покана за предоставяне на мнения за оценка на въздействието на акт за свободата на медиите в ЕС

Страницата на инициативата

The Duchess of Sussex v Associated Newspapers 2

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Както е известно, води се дело  между Associated Newspapers (издатели на  The Mail)  и Меган Маркъл,  херцогиня на Съсекс, която твърди, че с пет публикации, съдържащи извадки от писмо на херцогинята до баща й,  Mail on Sunday  u  Mail Online нарушават  правата на херцогинята на личен живот и авторските й права.

Меган Маркъл вече е спечелила делото си за неправомерна намеса в личния живот,  сега печели и делото за авторски права.

 Associated  твърдяха, че правата са съвместни с лице от двореца, но  предполагаемият втори автор   отрече участие. 

Въпреки  това според медиите “никой не може да каже, че делото е приключило, тъй като Mail on Sunday продължава да иска  обжалване пред по-горен съд.”

Правителството гласува още 20 милиона лв за БНТ и 2.75 милиона лв за БТА

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Между последните решения на това правителство са два допълнителни трансфера към БНТ и БТА. Вече допълнителни – едва три месеца след началото на годината.

За БТА – това е финансиране, с което се очаква да се задейства изменението в закона отпреди месец, благодарение на което ще можем най-накрая да четем новините на агенцията.

За БНТ – това е поредното финансиране извън трансферите по съответния Закон за държавния бюджет. В прессъобщението ни информират, че този допълнителен трансфер ще гарантира непрекъснатост на разпространението: непрекъснатостта на разпространението изобщо не е редно да се оставя на финансиране чрез допълнителни трансфери – все пак това е национална сигурност, както е известно.

Практиката на допълнителните трансфери отдавна трябваше да бъде прекратена. Да не говорим за идеите на Борисов БНТ да не плаща, а преносът да се финансира директно от бюджета или пък за идеите обществените медии да придобият обществения мултиплекс и да осъществуват услуги. И да не говорим, че допълнителният трансфер (и липсата му) е инструмент за натиск.

За да се прекрати практиката, трябваше да се приеме изменителният закон на ЗРТ, който да въведе Съобщението на ЕК за държавната помощ. Но и този път Съобщението не беше въведено в закона – заради най-разнообразни фактори, причини, действия, планове и сметки.

И ето ги допълнителните трансфери.

1

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на Българската национална телевизия за 2021 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 20 млн. лв. по бюджета на Българската национална телевизия за 2021 година. 
С предоставените средства ще се разплатят натрупани просрочени задължения за услугата пренос и разпространение на програмите на БНТ чрез наземно цифрово радиоразпръскване към 2020 година.

Това ще даде възможност за гарантиране на непрекъснатост на разпространението на програмите на БНТ и ще способства за договаряне на по-благоприятни ценови условия за в бъдеще.

Медията ще продължи да функционира с отговорно отношение към българската аудитория и към контрагентите си, при осъществяване на задълженията на национален обществен доставчик на аудиовизуални медийни услуги.
Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 година.

2

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за безвъзмездно разпространение и достъп до информация
 
Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 2,750 млн. лв. по бюджета на Българската телеграфна агенция (БТА) за 2021 г. за финансово обезпечаване на безвъзмездното разпространение на актове и съобщения и свободен безвъзмезден достъп до информация чрез продукти на БТА съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за БТА (обн. „Държавен вестник“, бр. 20 от 09.03.2021 г.).
Средствата се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.
Законът предвижда в срок от една година БТА да започне да разпространява свободно и безвъзмездно собствените си информационни продукти с изключение на произведения, обект на защитени права на трети лица, специализирани информационни продукти, изготвяни по възлагане, архивни материали и произведения на издателската, печатната и продуцентската дейност на БТА.
В същия срок БТА ще се превърне в площадка и център на информацията за публичните организации и дейности в услуга на всички медии и граждани на България.
С допълнителното финансиране БТА ще продължи да развива свободно достъпна информация от агенцията в текст, образ и звук.
Отварянето на свободен достъп до информационните продукти на БТА ще позволи на България да разшири възможностите на агенцията като продължи да я развива не само като национална, а и като регионална информационна агенция – източник на информация от Балканите за света, както и да поддържа висока информираност в България за нейните съседи.
Свободният достъп ще позволи БТА да продължи да се развива като мост към всички българи по света.
С постановлението се дава възможност БТА да може да се възползва от централизираните обществени поръчки, провеждани от Централния орган за покупки към министъра на финансите.

Национална пътна карта за научна инфраструктура

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Министерският съвет на свое засед9ание на 7 април 2021 одобри актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020-2027 г. Като национален стратегически документ, който съдържа задълженията на страната ни като член на Европейския съюз към Европейската пътна карта за изграждане на общоевропейско научноизследователско пространство, тя подпомага развитието на научната инфраструктура в страната в ключови за обществото и икономиката области.


Актуализираната НПКНИ дава насоки и приоритет за развитието на бъдещите и вече изградените инфраструктури от стратегическо значение и тяхното международно включване, както и създава рамкови условия за единни стандарти за достъп и ползване на инфраструктурите. С приложението й се очаква да се подобри ефективността на системата от научни инфраструктури в страната, да се намали фрагментацията в научните изследвания, както и да се създадат благоприятни условия за повишаване на квалификацията на младите учени. Предвижда се още увеличаване на участието на българската научна общност и бизнеса в научноизследователска и развойна дейност в различните тематични области на новата Рамкова програма за научни изследвания и инвестиции в иновации „Хоризонт Европа“.


С актуализацията се представя и нов обект в групата на националните научно- иновационни комплекси с ключово значение за развитието на конкурентоспособността на българската икономика и технологична база. Това е Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в който се предвижда да се изгради инфраструктура и да се провеждат научни изследвания в множество направления на компютърните науки, сред които изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи и др. Институтът ще насърчава работата по научноизследователски проекти, в т.ч. и проекти е чуждестранни партньори, което ще доведе до повишаване на обема и качеството на научните разработки, до създаване на нови научни знания и приложими научни продукти. Планира се в него да се обучават докторанти и подготвят млади учени в областта на компютърните науки и интердисциплинарните изследвания.


В резултат на настоящата актуализация Националната пътна карта съдържа 51 обекта с ключови области на въздействие, като енергетика; околна среда и екология; биотехнологии, биомедицина, здраве и храни; физика и инженерни науки; аерокосмическа и отбранителна индустрия; социални и културни иновации, информационни и комуникационни технологии, и електронна инфраструктура.

Засега онлайн се намира само проект на сайта на МОН, Окончателинят текст ще бъде добавен, когато се появи на сайта на МС.

Покана за участие в търг в подкрепа на медийния плурализъм и културното многообразие

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

 

Европейската комисия публикува покана за участие в търг със задача да се очертаят съществуващите правила и подходи в подкрепа на медийния плурализъм и културното многообразие, по-специално във връзка с популяризирането на съдържанието от обществен интерес. Проучването ще предостави на Комисията, държавите членки и националните регулаторни органи цялостен анализ, който би могъл да подкрепи общите подходи за популяризиране на съдържанието от общ интерес, както беше обявено през декември в Плана за действие за медиите и аудио-визуалния сектор и Плана за действие за европейската демокрация.

Проучването ще предостави също така подробен преглед на разпределението на приходите от реклама, свързани с медийно съдържание, както онлайн, така и офлайн, между различните участници във веригата за създаване на стойност. То ще предложи възможни методологии за оценка и измерване на медийния плурализъм и ще предложи мерки за преодоляване на недостатъците.

Тази инициатива е част от по-широките усилия за подкрепа на свободата и плурализма на медиите в целия ЕС. Тя се основава на констатациите от Мониторинга на медийния плурализъм (ММП), съфинансиран от ЕС, и на неотдавнашно проучване относно преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ), в което се разглеждат по-специално правилата за собствеността върху медиите. Успоредно с това Комисията ще осигури устойчиво финансиране за проекти за медиен плурализъм в рамките на новата програма „Творческа Европа“.

Крайният срок за подаване на оферти е 23 март 2021г.

Повече информация за поканите за представяне на оферти можете да намерите тук.

Списъкът на текущите проекти, финансирани от ЕС в тази област, е достъпен тук.

ЕНОЗД относно проектите на ЕК за цифровите услуги (DSA) и цифровите пазари (DMA)

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Европейският надзорен орган за защита на данните (ЕНОЗД) публикува днес две мнения за двата проекта, публикувани от Европейската комисия през декември –     Законодателен акт за цифровите услуги/ Digital Services Act  и  Законодателен акт за цифровите пазари/ Digital Markets Act.

1

ЕНОЗД приветства предложението за Законодателен акт за цифровите услуги, който има за цел да насърчи прозрачна и безопасна онлайн среда. В своето становище ЕНОЗД препоръчва допълнителни мерки за по-добра защита на лицата, когато става въпрос за модерация на съдържание, онлайн таргетирана реклама и препоръчителни системи, използвани от онлайн платформи.

Wojciech Wiewiórowski, ЕНОЗД, казва: Отбелязваме, че законодателното предложение не налага общо задължение за мониторинг, то съдържа разумни основания за освобождаване от отговорност.

ЕНОЗД подчертава, че всяка форма на модериране на съдържание трябва да се извършва в съответствие с принципа на правовата държава. Профилирането с цел модериране на съдържание трябва да бъде забранено, освен ако доставчикът на онлайн услуги не може да докаже, че такива мерки са строго необходими за справяне със системните рискове, изрично посочени в Законодателния акт за цифровите услуги.

Освен това европейските законодатели трябва да обмислят забрана за онлайн таргетирана реклама, основана на проследяване, и да ограничат категориите данни, които могат да бъдат обработвани за такива методи на рекламиране.

2

В своето становище относно Законодателния акт за цифровите пазари ЕНОЗД приветства предложението на Европейската комисия, което има за цел да насърчи справедливите и отворени цифрови пазари и справедливото обработване на лични данни чрез регулиране на големите онлайн платформи, действащи като gatekeepers, вратари. Wojciech Wiewiórowski казва: „Законът за конкуренцията, защитата на потребителите и защитата на данните са три неразривно свързани области на политиката в контекста на платформената икономиката.

Потреблението на новини за мандата на президента Тръмп

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Reuters Institute показва някои промени в потреблението на медийно съдържание за мандата на президента Тръмп.

По време на мандата на Тръмп американците, които плащат за цифрово съдържание, се увеличават от 9% до 20% при среден процент 13% за наблюдавани 9 държави.

news 1

Новините все повече се приемат през мобилни устройства (48% до 58%) за сметка на стационарните (62% до 50%).

news 2

Какво мислят американците за възможността платормите да блокират политическа реклама зависи от политическата им ориентация – левите са определено по-склонни, десните по-скоро са против.

news 3

Източник Reuters Institute for the Study of Journalism at Oxford 2020

Eдна графика от 2016