Tag Archives: врели-некипели

Как се пише: врели-некипели, врели некипели или врели, некипели?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – врели-некипели. Да не би ударите да са размътили разсъдъка ти дотолкова, та говориш врели-некипели? Трудно ще повярвам на тези врели-некипели приказки на политиците.