Tag Archives: вътрешнокорпоративно

Как се пише: вътрешнокорпоративен, вътрешно-корпоративен или вътрешно корпоративен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – вътрешнокорпоративен, също и вътрешнокорпоративна, вътрешнокорпоративно, вътрешнокорпоративни.   Всички наши кадри минават през вътрешнокорпоративно обучение. За лицата, преместени при вътрешнокорпоративни трансфери, следва да се прилагат същите условия за работа като за командированите работници, чийто работодател е установен на територията на ЕС. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част […]