Tag Archives: дественост

Как се пише: девственост, детственост или дественост?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише девственост. Думата има корен дев- (срв. с девица, девойка). В немалко култури девствеността се цени високо и се очаква жената да я отдаде на съпруга си в първата брачна нощ.