Tag Archives: джувка

Как се пише: джувка или джуфка?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – джувка/джуфка, мн.ч. джувки/джуфки. Освежете старата си…