Tag Archives: конюшня

Как се пише: конюшня или конюшна?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише конюшня. Крепостта, ботаническата градина и старата конюшня в „Евксиноград“ вече са в автентичния си вид. Един войник пое юздите на запъхтения кон и го поведе към конюшнята.