Tag Archives: научно-приложен

Как се пише: научноприложен или научно-приложен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – научноприложен, също и научноприложна, научноприложно, научноприложни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – приложна наука. „Животновъдство БГ“ е научноприложно издание, списвано от изтъкнати учени и специалисти в областта. Повечето от филолозите, с които Х. Хауге е работил у нас или в чужбина, познават проблематиката […]