Tag Archives: обращаемост

Как се пише: обращаемост или обръщаемост?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише обращаемост. Когато периодът на обращаемост на парите се удължава, текущата ликвидност на предприятието се влошава.…