Tag Archives: овци

Как се пише: овце или овци?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
В актуалния правописен речник не са посочени конкретни форми за мн.ч. на думата овца. Препоръчваме ви да употребявате формата овце. Проблемът е разгледан в Блога на Павлина. По данни на Министерството на земеделието и храните у нас се  отглеждат 1,4 милиона овце. Любопитен факт е, че в Монголия овцете са 35 пъти повече от хората.