Tag Archives: персунал

Как се пише: персонал или персунал?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише персонал. Думата е заета от руски (персонал) или немски (Personal), но корените ѝ са в къснолатинския – personalis. В училището работят 68 учители и 17 души помощно-технически персонал. Трудовите договори на протестиралите общински служители не са подновени – претекстът е съкращаване на персонала.