Monthly Archives: June 2021

Как се пише: апсида или абсида?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. В езиковата практика се предпочита апсида. Думата е заета чрез френски (abside) от гръцки (ἀψίς, -ῖδος). Апсидата/Абсидата е полукръгла, а пред нея, в средата на олтарното пространство, има каменна олтарна маса. Най-пластична е източната стена на храма, където са оформени две петстенни […]

Медийно отразяване на участниците в предизборната кампания

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Дали партиите ще дадат повече пари за медийно отразяване на предизборната кампания за предстоящия вот на 11-юли в сравнение с кампанията от пролетта? Кои ще са най-предпочитаните медии този път? 

Данни от Института за развитие на публичната среда – екипът му осъществява мониторинг.

Конвенция на Съвета на Европа за кинематографичната продукция

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

В Държавен вестник днес е обнародвана Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната продукция (ревизирана), която наследява и заменя  Европейската конвенция за кинематографичната копродукция (ETS № 147) от 1992 г. 

Както е известно, обнародването е необходимо, за да влезе една конвенция в сила, макар че не всяка обнародвана конвенция влиза в сила. По силата на чл.19 –

Член 19
1. Настоящата Конвенция влиза в сила от първия ден на месеца след изтичане на тримесечния период от датата, на която три държави, включително не по-малко от две държави – членки на Съвета на Европа, са изразили съгласието си да се обвържат с Конвенцията в съответствие с разпоредбите на чл. 18.
2. За всяка подписала Страна, изразила впоследствие съгласието си да се обвърже с настоящата Конвенция, тя влиза в сила от първия ден на месеца след изтичане на тримесечния период от датата на подписване или внасяне на документите за ратифициране, приемане или утвърждаване.
 

Digital News Report 2021

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Днес е публикуван десетият доклад  за цифрови новини Digital News Report 2021 на Института Ройтерс. Той очертава ключовите проблеми, пред които е изправена индустрията в момент на дълбока несигурност и бързи промени.

Доверието в новините нараства средно с шест процентни пункта след пандемията  –  44%  се доверяват на повечето новини през повечето време.  Финландия остава страната с най-високи нива на общо доверие (65%), а САЩ сега има най-ниските нива (29%).

Дялът на хората, плащащи за онлайн новини, остава нисък – 17% са платили за онлайн новини през последната година, Норвегия продължава да води   с 45% (+3), следвана от Швеция (30%), САЩ (21%), Финландия (20%), Холандия (17%) и Швейцария (17%). По-малък напредък има във Франция (11%), Германия (9%) и Обединеното кралство (8%). В повечето страни голяма част от цифровите абонаменти отиват само за няколко големи национални медии.

Употребата на смартфон за новини (73%) нараства с най-бързия си темп от много години.

Частта за България е написана от Стефан Антонов.

Журналистите от БНР трябва да са доволни, благодарение на тяхната работа общественото радио води по доверие.

Bulgaria_Reuters_Institute_for_the_Study_of_Journalism_-_2021-06-23_12.00.20

Как се пише: видео връзка, видео-връзка или видеовръзка?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – видео връзка, или слято – видеовръзка. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Нюйоркчани ще могат да сключват брак чрез видео връзка/видеовръзка, докато ритуалните зали […]

Кога вие, вас, ви, ваш се пише с главна буква?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато тези местоимения са в състава на учтивата форма, те се пишат с главна буква: Вие, Вас, Ви, Ваш.   Уважаеми господин Константинов, Вие сте един от най-добрите историци, които познавам, и ценя високо Вашето мнение. Госпожо Петрова, ще Ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието си със съдържанието на настоящото писмо. На Вас винаги може […]

От “Шефе, сметанка!” до и.д. шеф на студентската телевизия на СУ

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

В историята на студентската телевизия на Софийския университет има една история с реклама и назначения, която по-добре да не беше се случвала, с главни действащи лица Башар Рахал и Мишо Михайлов. И едно момиче с реплика в рекламата –  Шефе, сметанка.

Това момиче е и.д. шеф на студентската телевизия, научаваме от публикация във Фрогнюз.

Цветелина Бенчева.

С какви умения, знания и творчески намерения?

Платформи за видеосподеляне: регулаторна защита на аудиторията

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Платформите за споделяне на видео (VSP) се използват широко от широк кръг интернет потребители на Обединеното кралство, като 97% от онлайн населението на Обединеното кралство има достъп до тези услуги през последната година.

През последните три месеца  един на всеки седем потребители на VSP твърди, че е бил изложен на потенциално вредни фактори, но много потребители (60%) все още не са наясно с начините да са в безопасност на тези платформи.

На Ofcom са дадени нови правомощия за регулиране на установените във Великобритания VSP.  В скоби казано – на СЕМ също.

Правото на ЕС определя списък от мерки, които доставчиците трябва да обмислят да предприемат, ако е необходимо, за да осигурят необходимата защитата на потребителите. 

В този контекст Ofcom провежда обществена консултация относно проект  на Насоки за платформи за видеосподеляне – относно мерките, които могат да бъдат подходящи за защита на потребителите от вредни материали, и как те могат да бъдат приложени. Консултацията беше открита през март и завърши току-що.

Проектът за Насоки е достъпен изцяло на уебсайта на Ofcom.

Доколкото и Обединеното кралство въвежда същата Директива 2018/1808 по отношение на регулирането на VSP, българската аудитория е точно толкова заинтересувана от защита, организирана от българския регулатор, както британската – от регулаторните мерки на Ofcom. Точно толкова заслужава да бъде опозната и съответно – влючена в програма за медийна грамотност, колкото британската  – чрез програмата Making Sense of Media (MSOM).

 Ofcom показва как  се прилага една директива. Там, където не сме. Едва ли Георги Господинов е имал предвид прилагане на директиви, но да,  едно образцово прилагане –  “чак обидно е някак,  там, където ни няма, там, където не сме.”

Съд на ЕС: отговорност на доставчика за нарушения на права на интелектуална собственост от потребителите

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Днас стана известно решение на Съда на ЕС по съединени дела C‑682/18 и C‑683/18

с предмет две преюдициални запитвания, отправени на основание член 267 ДФЕС от Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) съответно с актове от 13 септември 2018 г. и от 20 септември 2018 г., постъпили в Съда на 6 ноември 2018 г., в производствата по дела

Frank Peterson срещу Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH (C‑682/18),

и

Elsevier Inc. срещу Cyando AG (C‑683/18),

Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Авторско право и сродни права — Предоставяне на разположение и администриране на платформа за споделяне на видеоклипове или на платформа за съхраняване и споделяне на файлове — Отговорност на оператора за нарушения на права върху интелектуална собственост, извършени от потребителите на неговата платформа — Директива 2001/29/ЕО — Член 3 и член 8, параграф 3 — Понятие за публично разгласяване — Директива 2000/31/ЕО — Членове 14 и 15 — Условия за упражняване на правото за освобождаване от отговорност — Незнание за конкретни нарушения — Уведомяване за такива нарушения като условие за постановяването на съдебна забрана“

Запитванията са отправени в рамките на спорове, единият от които се води между г‑н Frank Peterson, от една страна, и Google LLC и YouTube LLC, от друга страна (дело C‑682/18), а другият — между Elsevier Inc. и Cyando AG (дело C‑683/18) по повод на нарушения на притежавани от г‑н Peterson и Elsevier права върху интелектуална собственост, извършени от потребители съответно на поддържаната от YouTube платформа за споделяне на видеоклипове и на поддържаната от Cyando платформа за съхраняване и споделяне на файлове.

Заключението на Генералния адвокат заслужава самостоятелно внимание, това все пак е Henrik Saugmandsgaard Øe. Според него операторът на платформа за споделяне на видеоклипове и операторът на платформа за съхраняване и споделяне на файлове по принцип могат да се ползват от предвиденото в тази разпоредба освобождаване за всяка отговорност, която може да произтече от файловете, които съхраняват по молба на потребителите на платформите си.

Фактите

Записи на Сара Брайтман се появяват в YouTube в нарушение на изключителните права на Frank Peterson, това е в основата на първото дело. Компанията YouTube не е отстранила или блокирала незабавно, въпреки че е била уведомена, че тези произведения са били незаконно предоставени на публично разположение чрез платформата. Cyando поддържа платформата Uploaded за съхраняване и споделяне на файлове, която предлага на всеки интернет потребител безплатно място за съхраняване, за да качва (upload) файлове – и е качена медицинска литература, за която излючителни права има Elsevier – основанието за второто дело.

Въпросите

„1)      Извършва ли акт на публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от [Директивата за авторското право] операторът на интернет платформа за споделяне на видеоклипове, на която потребители предоставят на публично разположение видеоклипове със защитено с авторско право съдържание без съгласието на притежателите на права, ако

–        с платформата той реализира приходи от реклама,

–        качването е автоматично и се извършва без предварителен преглед или контрол от страна на оператора,

–        съгласно условията за ползване операторът получава световна, неизключителна и безвъзмездна лицензия по отношение на видеоклиповете за периода, за който са качени на платформата,

–        в условията за ползване и в рамките на процеса на качване операторът указва, че не е позволено качването на платформата на съдържание, което нарушава авторските права,

–        операторът предоставя на разположение помощни средства, чрез които притежателите на права могат да предприемат действия за блокирането на достъпа до видеоклипове, с които се нарушават права,

–        операторът на платформата подготвя резултатите от търсенето под формата на класации и категории съдържание, като на регистрираните потребители се представя обзор на препоръчаните видеоклипове, който се основава на вече гледаните от тях видеоклипове,

доколкото този оператор няма конкретни сведения за наличието на съдържание, което нарушава авторските права, или, след като получи такива сведения, незабавно заличава това съдържание или незабавно блокира достъпа до него?

2)      При отрицателен отговор на първия въпрос:

При описаните в първия въпрос обстоятелства попада ли дейността на оператора на интернет платформа за споделяне на видеоклипове в приложното поле на член 14, параграф 1 от [Директивата за електронната търговия]?

3)      При утвърдителен отговор на втория въпрос:

Трябва ли съгласно член 14, параграф 1 от [Директивата за електронната търговия] сведенията за незаконната дейност или информация и запознаването с фактите или обстоятелствата, от които е видна незаконната дейност или информация, да се отнасят до конкретни незаконни дейности или информация?

4)      Отново в случай на утвърдителен отговор на втория въпрос:

Съвместимо ли е с член 8, параграф 3 от [Директивата за авторското право] в полза на притежателя на правото да може да се постанови съдебна забрана срещу доставчик на услуга, която се състои в съхраняване на информация, предоставяна от получател на услугата, и се използва от потребител за нарушаване на авторското право или на сродните му права само ако след предупреждение за явно нарушение отново е извършено такова нарушение?

5)      При отрицателен отговор на първия и втория въпрос:

Трябва ли при описаните в първия въпрос обстоятелства операторът на интернет платформа за споделяне на видеоклипове да се счита за нарушител по смисъла на член 11, първо изречение и член 13 от [Директивата относно упражняването на права]?

6)      При утвърдителен отговор на петия въпрос:

Може ли задължението на такъв нарушител да заплати обезщетение съгласно член 13, параграф 1 от [Директивата относно упражняването на права] да бъде поставено в зависимост от условието нарушителят да е действал умишлено както по отношение на собственото си нарушение, така и по отношение на нарушението на третите лица и да е знаел или според обстоятелствата да е трябвало да знае, че потребители използват платформата за извършване на конкретни нарушения?“.

Въпросите по второто дело са аналогични и делата са съединени.

Съдът

  1. Операторът на платформа за споделяне на видеоклипове или на платформа за съхраняване и споделяне на файлове, на която потребителите могат незаконно да предоставят на публично разположение защитено съдържание, не извършва „публично разгласяване“ на това съдържание по смисъла на посочената разпоредба, освен ако извън рамките на самото предоставяне на платформата на разположение, той допринася за предоставянето на публичен достъп до посоченото съдържание в нарушение на авторското право.
  2. 3. Член 14, параграф 1 от Директивата за електронната търговия трябва да се тълкува в смисъл, че дейността на оператора на платформа за споделяне на видеоклипове или на платформа за съхраняване и споделяне на файлове попада в обхвата на тази разпоредба, при условие че този оператор няма активна роля, позволяваща му да се запознае или да контролира каченото на платформата му съдържание. За да се изключи възможността такъв оператор да се ползва от предвиденото в посочения член 14, параграф 1 освобождаване от отговорност, той трябва да има сведения за конкретните незаконни действия.

4. Може да се постанови съдебна забрана срещу посредника, чиято услуга е била използвана от трето лице за нарушаване на правото му, без този посредник да е имал сведения за това по смисъла на член 14, параграф 1, буква а) от Директивата за електронната търговия, само ако преди започването на съдебното производство посредникът е бил предварително уведомен за нарушението и не е предприел незабавни действия, за да отстрани въпросното съдържание или да блокира достъпа до него и за да гарантира, че тези нарушения няма да се повторят – и в допълнение не по начин, че на притежателя на правата да се причинят несъразмерни вреди.

Съдът призовава да се балансират правата на операторите на онлайн платформи и притежателите на права. – Операторите на онлайн платформи не носят пряка отговорност за действията на потребителите при качване на съдържание.

В този контекст въпросът е как се прилага EU Copyright Directive (2019/790). Експертите очакват решенията на Съда на ЕС за малко повече яснота, както става ясно например от това съобщение на Пол Келер –

Absolutely fantastic analysis by @hutko at @reCreatingEU event, who argues that #Article17 is a giant MESS (actually 4 gradations of MESS depending on outcome of C-401/19 and C-682/18) and that the only really answer is to start anew (& make it a regulation this time)! pic.twitter.com/6zdG2v5AXd

— Paul Keller (@paul_keller) June 21, 2021

ЕС: задължителен регистър за прозрачност

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Междуинституционално споразумение от 20 май 2021 година между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за задължителен регистър за прозрачност

Политическа декларация на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по повод на приемането на Междуинституционалното споразумение за задължителен регистър за прозрачност

Решение (ЕС) 2021/929 на Съвета от 6 май 2021 година относно регламентирането на контактите между Генералния секретариат на Съвета и представителите на интереси

Тема: прозрачно и етично представителство на интереси.

Споразумението  обхваща дейности, извършвани от представители на интереси с цел оказване на влияние върху формулирането или прилагането на политика или законодателство или върху процеса на вземане на решения на институциите, подписали настоящото споразумение, или други институции, органи, служби и агенции на Съюза, по-специално  

  • организиране на срещи, конференции или събития или участие в тях, както и поддържане на подобни контакти с институциите на Съюза;
  • оказване на съдействие за консултации, изслушвания или други подобни инициативи или участие в тях;
  • организиране на комуникационни кампании, платформи, мрежи и инициативи на местно равнище;
  • изготвяне или възлагане на политически документи и документи за изразяване на позиция, изменения, проучвания на общественото мнение и анкети, отворени писма и други комуникационни или информационни материали, както и възлагане и провеждане на изследвания.

<