Как се пише: осколки или отсколки?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете осколки. Думата е заета от руски – осколок, мн.ч. осколки. Осколките от мината могат да нанесат поражения в голям периметър. Трясъкът от експлозията стряска войниците и из въздуха се разхвърчават осколки във всички посоки.

Как се пише: бенефициер или бенифициер?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете бенефициер, мн.ч. бенефициери. Думата е заета от латински – beneficiarius. Бенефициерът е длъжен да разходва финансирането само за покриване на разходи по одобрения проект. След като не е бенефициер по гаранцията, ответникът неоснователно е получил сумата. Ръководството съдържа процедурите, които трябва да бъдат […]

Как се пише: въодушевление, въудошевление или въудушевление?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише въодушевление. Думата има представки въ- и о- и корен -душ-. Избирането на новия президент беше посрещнато с въодушевление в страната и с умерен оптимизъм по света. Голямо въодушевление обзе привържениците на отбора след завръщането на любимия треньор.

Трудовата книжка отпада след две години

от Божидар Божанов
лиценз CC BY

Тази седмица приехме на второ четене (т.е. финално) измененията Кодекса на труда, с които отпада трудовата книжка. Данните вместо в нея, ще се вписват в регистър на заетостта в НАП, който ще се появи след като бъде надграден регистъра на трудовите договори, който действа от две десетилетия и където се регистрира всеки трудов договор.

Нека да опитам да обясня какво прихме, защо го приехме и как го приехме.

По въпроса „как“ – през май внесохме законопроект, който предвиждаше създаване на такъв регистър, сканиране на всички настоящи трудови книжки и попълването му с данни от тях. Той мина на първо четене, но трябваше да се направят сериозни редакции, за да може да бъде изпълнен. Създадохме работна група към социалната комисия в парламента (с всички институции, синдикати, работодателски и професионални организации), като между нейните заседания всеки вторник, проведох редица срещи с НАП, НОИ и Министерството на труда и социалната политика, за да изчистим всеки детайл. След това работната група предложи редакции, които социалната комисия прие, а след това и пленарната зала на второ четене с пълен консенсус, за което вече благодарих на всички участващи в процеса.

Приетите изменения имат следните основни моменти:

  • Срок за бизнес анализ, подготовка на наредба и надграждане на регистъра на НАП – до юни 2025 г.
  • След влизане в сила, работниците и служителите спират да си носят трудовата книжка при всеки работодател
  • Трудовата книжка все пак се съхранява, в случай, че трябва да се доказва стаж преди да има регистри на НОИ или про спорове с работодател за правоотношения в последните 20 години
  • Еднократно, в 8-месечен период, работодателите „оформят“ трудовите книжки на служителите, т.е. вписват данни към 01.06.2025 г в тях, за да не се позволят злоупотреби (напр. служителите сам да си впише извънреден труд или преназначаване на друга категория труд при същия работодател). Периодът е достатъчно дълъг, за да не натовари работодателите с попълване
  • При постъпване на работа, изменение на договор и напускане на работа, работодателят вписва данни в регистъра на заетостта
  • Разговорно нареченият „Клас прослужено време“ (допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит) ще може да бъде изчислявано на база на данните в регистъра
  • Служебните книжки на държавните служители ще отпаднат година по късно, като ще се прилага сходен ред. Допълнителният период е предвид повечето специфики на държавната служба (има допълнителни атрибути, дипломатическата служба е подслучай на държавната и т.н.)
  • Работодателите ще имат достъп до данните за настоящите си работници и служители, но без данни за заплатата от предходни работодатели, което е в защита на интересите на служителите
  • Служителите ще имат достъп до пълните данни за себе си – за всичките си трудови и служебни правоотношения, т.е. цялата си трудова история, без значение в частния сектор или в държавната администрация

Има няколко важни въпроса, които трябва да получат отговори:

В: Защо остават трудовите книжки да се представят при пенсиониране от служители с трудов стаж преди 98-ма година, вместо да се сканират и историческите данни да се дигитализират?

О: В периода 89-98 г. има много случаи на фалшив трудов стаж, вкл. фалшива категория труд, с цел облагодетелстване на служители. НОИ изследват тези случаи един по един, вкл. с анализ на хартията, мастилото и други характеристики на документа. Няма как такова задължение да бъде вменено на текущия работодател. Още повече – текущите работодатели няма как да носят отговорност за достоверността на данните, въведени от предходни работодатели. Заради тези практически проблеми, старият стаж ще продължава да се доказва с трудова книжка при пенсиониране. Но в рамките на дискусията в работната група се избристри идеята НОИ да уредят процес, при който служителите да могат да предадат трудовта си книжка на НОИ за дигитализация преди да дойде времето за пенсия.

В: Каква е разликата на регистъра на заетостта с регистъра на трудовите договори, който действа в момента?

О: Регистърът на заетостта ще стъпи на регистъра на трудовите договори, като всичко, което се е подавало досега, ще продължи да се подава. В допълниение ще се подават и допълнителни данни, които в момента ги има само в трудовата книжка, ще се включват служебните правоотношения, запорите на заплатата. Ще се вписват и по-актуални данни при допълнителни споразумения към сключени трудови договори, защото в момента напр. заплатата в регистъра на трудовите договори не е актуална.

В: Защо регистърът да бъде в НАП, а не в НОИ или в МТСП?

О: Действително, НАП не е ползвател на тази информация. Но през 2001 г. на НАП е вменено да води регистъра на трудовите договори, а най-логичната следваща стъпка е неговото надграждане. Също така, в НАП има административен капацитет, чрез който да бъде осъществено това надграждане.

Смятам, че с институциите решихме всички висящи казуси, които могат да възникнат при отпадането на трудовата книжка, и че приетият закон е добър. Да, няма да си скъсаме трудовите книжки утре (една толкова вкоренена система не може да се изкорени безрисково за един ден), но ще имаме всички ползи от тяхната липса – и работодателите, и служителите.

Материалът Трудовата книжка отпада след две години е публикуван за пръв път на БЛОГодаря.

Как се пише: лазурносин, лазурно-син или лазурно син?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – лазурносин, също и лазурносиня, лазурносиньо, лазурносини.   За тържеството си купих рокля в любимия ми лазурносин цвят. Не пропускайте да се разхладите в лазурносините води на морето. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части […]

Как се пише: пещемал, пищемал или пищимал?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише пещемал, мн.ч. пещемали. Думата е заета чрез персийски от турски – peştemal. Набързо уви пещемала около кръста си и както си беше мокър от душа, отиде да отвори входната врата. Пещемалите съхнат по-бързо от хавлиените кърпи, по-леки са и заемат по-малко място в багажа.

Как се пише: трофей или трофеи?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато се отнася за един предмет, се пише трофей. Това е форма за единствено число.   „Манчестър Сити“ спечели още един трофей тази година – Суперкупата на Европа. Това старо оръжие може да е било ценен трофей на някой воин, живял преди столетия. Когато се отнася за два или повече предмета, се пише трофеи. Това е форма […]

Как се пише: наляво или на ляво?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’в лява посока’, се пише слято – наляво.   На това кръстовище е забранено завиването наляво. Обърнах глава наляво, откъдето идваше подозрителният шум. В редки случаи, когато представлява съчетание от предлога на и думата ляво, поясняваща следващата дума, се пише разделно – на ляво.   Голяма част от електората се […]

Първа есен

от Гергана Василева
лиценз CC BY-NC-ND

DSC01657_dt


В последния ден на Лятото
Бързаш
Подреждаш дома
Мидички и камъчета
Мисли
Летните дрехи криеш назад
Да не го повикат пак
Не се печеш вече…
Печеш чушки
Смокините лепнат
А мислите летят
С птиците
Не е честно!
Нищо не свършва
Така внезапно
…, както лятото
И нищо не срещаме
Така трудно с песен
Като нея –
Първата Есен…

Как се пише: сьомга или сьонга?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише сьомга, мн.ч. сьомги. Думата е заета от руски – семга. Гостите опитаха специалитети със сьомга, телешко и пъдпъдъче месо. Когато достигнат полова зрелост, сьомгите се връщат в реките, за да хвърлят хайвера си.