Monthly Archives: May 2012

Сборник за народни умотворения и народопис, том XXXIX, 1934г. – Народни песни от Черничево

от Георги Станков
лиценз CC BY-NC-ND
автор: Georgi Stankov Сборник за народни умотворения и народопис  издава  Българската академия на науките  в София  книга XXXIX  София  Печатница П. Глушков  1934г.  В тази сбирка ще намерите народни песни от Черничево, записани и нотирани от Васил Стоин. През септември 1930г. той посетил селото и събрал песните, които са публикувани през 1934г.  Списък на черничевците,