Monthly Archives: April 2010

На 20 март 2010г. читалището в Черничево възобнови дейността си

от Георги Станков
лиценз CC BY-NC-ND
автор: Georgi Stankov Датата 20 март 2010г. ще остане знаменателна в най-новата история на Черничево. В топлата предпролетна вечер черничевци възобновиха редовната културно-просветна дейност на старото читалище "Бѣло море 1929". Председател на читалищното настоятелство е Динко Иванов Дяков. Вечерта премина в две части - черничевци първо се сбраха на седянка, с благи приказки, почерпка и