Monthly Archives: August 2017

Експортиране на заглавия, съдържащи HTML, от WordPress

от Гонзо
лиценз CC BY-NC-SA

WordPress позволява да се въвежда HTML на много места, на които не бихте си помислили да го направите. Например заглавията на публикациите – например за да откроите някои думи, да маркирате правилно абревиатура или по друга причина. Например повечето статии в „Как се пише“ съдържат HTML, за да откроят думите, за които се отнася статията. Обаче ако ви се наложи да експортирате това съдържание, ще откриете, че заглавията са изчистени от всякакъв HTML и форматирането е загубено. Така стандартният експорт на WordPress става безполезен за пазене на архив на съдържанието или за прехвърлянето му на друга инсталация. Обаче има лесно решение.

Ако поровите в кода на функцията export_wp(), ще видите две интересни неща:

  1. Там е дефинирана функцията wxr_cdata(), която затваря подадения стринг в CDATA блок.
  2. Заглавията на публикацитиите се филтрита през филтъра the_title_rss.

Значи за да можем да експортираме заглавията заедно с HTML-а, трябва да махнем от този филтър функцията, която чисти HTML-а (strip_tags естествено, както и esc_html()) и да добавим wxr_cdata(). Всъщност това второ няма да стане, защото функцията е дефинирана само в контекста на export_wp(), така че ще трябва просто да я клонирате.

function htr_cdata_post_title ( $title ) {
	$title = '<![CDATA[' . $title . ']]>';
  return $title;
}
add_filter( 'the_title_rss', 'htr_cdata_post_title' );

remove_filter( 'the_title_rss', 'strip_tags' );
remove_filter( 'the_title_rss', 'esc_html' );

Това е всичко, при… опа, това беше от друго шоу.