Monthly Archives: November 2010

За една особеност в говора на с.Черничево, Крумовградско

от Георги Станков
лиценз CC BY-NC-ND
Автор:ст.н.с. д-р Георги Митринов, Институт по български език, секция "История на българския език", БАН Здравей адаш!Прочетох с интерес публикацията ти в сп. Родопи „Въведение в Черничево” (2010, № 3-4, с. 67-71), в която пишеш с такава любов за това „твое” източнородопско село, че дори и непредубеденият читател ще се заинтригува. А това е голям успех. Освен

Отзиви за статията в списание "Родопи"

от Георги Станков
лиценз CC BY-NC-ND
автор: Georgi Stankov Излизането на първата статия за Черничево в специализирано издание от двайсетина години насам породи вълна от положителни реакции.  Първо, редакцията на списание "Родопи" хареса материала и в лицето на заместник главния редактор доц.Гиневски ни отправи покана да продължим да публикуваме на страниците на списанието.  Второ, научната общественост отново прояви интерес

Представяне на Черничево в списание "Родопи"

от Георги Станков
лиценз CC BY-NC-ND
автор: Georgi Stankov Статията "Въведение в Черничево" (сп."Родопи" бр.3-4/2010г.) стана първата публикация за село Черничево, публикувана в специализирано издание през последните 20 години. Авторът съм аз. Няма да преразказвам статията - тя е синтез на много от нещата, за които в блога съм писал "на парче". За интересуващите се: списанието би трябвало да е в наличност в библиотеките на