Category Archives: образование

Как се пише: наведнъж или на веднъж?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – наведнъж. Когато те гонят по стълбище, може да вземаш не по две, а по три стъпала наведнъж. Той напълни догоре чашата с вино и я изпи наведнъж.

Как се пише: кръвнозахарен, кръвно-захарен или кръвно захарен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – кръвнозахарен, също и кръвнозахарна, кръвнозахарно, кръвнозахарни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – кръвна захар. Кръвнозахарният профил дава информация за нивото на кръвната захар в различни часове от деня. Голяма част от хората с диабет поддържат по-високо кръвнозахарно ниво поради страха си от […]

Как се пише: трошица или трохица?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише трошица, мн.ч. трошици. Вкъщи нямаше нищо за ядене – трошица хляб не беше останала. Събрах последните трошици сила и с мъка се изправих на крака.

Как се пише: диференцирам или дифиренцирам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише диференцирам. Думата е заета от немски (differenzieren), но корените ѝ са в латински (differentia ’различие’). Сборникът със задачи дава възможност на учителя да диференцира и индивидуализира обучението според възможностите на учениците, с които работи. Има сектори и стоки, за които ДДС може да се диференцира. За нас, хората, е важно […]

Как се пише: козе или кози?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато прилагателното име се съчетава със съществително от ср.р., се пише козе.   Предлагам ви рецепта за печурки с козе сирене, чесън и масло на фурна. Изследвания, публикувани в International Journal of Food Science Nutrition, показват, че козето мляко е подобно на човешкото мляко на молекулярно ниво. Когато прилагателното име се съчетава със съществително от […]

Как се пише: надясно или на дясно?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’в дясна посока’, се пише слято – надясно.   Джипът зави надясно и пое по нов път, който лъкатушеше между гористите хълмове. Младата дама затвори внезапно с ръка устата на Дик, огледа се нагоре, надолу, наляво и надясно и като видя, че няма жива душа, повлече с все сила младежа […]

От кой род е съществителното име аташе?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съществителното име аташе е от мъжки род. Думата е заета от френски – attaché. Службата на военния аташе е част от задграничното представителство на Република България. Китайският културен аташе и директорът на Китайския културен център в София са на посещение в Габрово.

Как се пише: съфинансиране или съ-финансиране?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише съфинансиране. В тази дума съ- е представка, а представките не се отделят с дефис (малко тире). В Куманово бяха подписани споразумения за съфинансиране на проекти за трансгранично сътрудничество с България. Министерството предлага националното съфинансиране по големите инфраструктурни проекти да бъде 50%.

Как се пише: грубиян или грубиан?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише грубиян, мн.ч. грубияни. Не бъди грубиян, говори по-любезно с хората. Демокрацията не е нито лява, нито дясна, а е позиция на възпитани хора срещу насилниците и грубияните.

Как се пише: персонал или персунал?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише персонал. Думата е заета от руски (персонал) или немски (Personal), но корените ѝ са в къснолатинския – personalis. В училището работят 68 учители и 17 души помощно-технически персонал. Трудовите договори на протестиралите общински служители не са подновени – претекстът е съкращаване на персонала.