Monthly Archives: October 2023

Опровержение на твърдения на натиск от моя страна

от Божидар Божанов
лиценз CC BY

Във връзка с твърденията, че заедно с Кирил Петков съм притискал или заплашвал министъра на електронното управление за поръчки, искам да кажа няколко неща:

1. Това са абсолютни лъжи. Никога не е имало такъв разговор – нито сме обсъждали поръчки, нито е имало заплахи за каквото и да било.

2. Ще съдействам максимално на компетентните органи за установяване на истината.

3. Нямам никаква представа каква е причината за такива твърдения. Надявам се всичко това да е нелепо недоразумение, а не част от политически сценарий.

4. 640 милиона са много пари, които няма как да се изхарчат за краткия хоризонт на правителството. Министерството, а по-рано държавната агенция, за цялото си съществуване от 2016 г. досега са похарчили общо около 135 милиона (по данни от СЕБРА).

5. Министерството не може да не прилага Закона за обществените поръчки, с изключение на ограничени случаи, в които възлага на Информационно обслужване, което е държавно. (Преразказът на разговора включва обвинение, че натискът е бил за това парите да се харчат без обществени поръчки)

Приел съм, че ще бъда обект на абсурдни политически атаки. Те са очаквани в предизборна обстановка и са част от калния терен, на който се намираме, докато опитваме да променим България.

Материалът Опровержение на твърдения на натиск от моя страна е публикуван за пръв път на БЛОГодаря.

Какво е Евронюз България? ТВ Европа

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Какво знаехме досега от сайта на ТВ Европа, който започна да се вижда онлайн на адрес https://euronewsbulgaria.com/ :

“Проектът Euronews Bulgaria се реализира благодарение на партньорство, подписано през април 2021 г., между Euronews и телевизия „Европа“. Euronews Bulgaria е четвъртият филиал, който ще последва Euronews Albania, Euronews Georgia и Euronews Serbia. В края на този месец ще стартира и Euronews Romania. Euronews Bulgaria разполага с цялото съдържание на Euronews, което е включено в редовните му новинарски бюлетини, заедно с оригиналното съдържание, създадено от местните екипи.”

Какво научаваме сега от съобщение на същия сайт под заглавие “Уточнения около отношенията между Euronews SA и ТВ Европа”:

“ТВ Европа и Euronews SA са две отделни независими компании, като ТВ Европа не е филиал на Euronews SA. Те са свързани с договор за лицензиране на марка от 29 април 2021 г. за експлоатация на марката „Euronews Bulgaria“. Що се отнася до редакционния периметър, договорът налага строги, взискателни и фундаментални условия и на двете страни за спазване на редакционната харта на Euronews.”

По-нататък в изявлението се появява термин “редакционно пилотиране”, което не се поставяло под въпрос от страните. Какво означава това, не е известно:

“Под ръководството на Euronews SA, Главният редактор на Euronews България отговаря за ежедневното отразяване на актуалните новини и за редакционния избор на Euronews България, в съответствие с редакционната линия. Това редакционно пилотиране, което включва политическите новини, по никакъв начин не се поставя под въпрос от страните.”

И още по-нататък има нещо като обещание в бъдеще да има оценка на събитията, свързващи назначаването на Ваня Бедрова като програмен директор и напускането на хора от екипа:

“С оглед на ускоряване на икономическия си растеж, ТВ Европа възнамерява да разшири своя мениджърски екип и добавя нова програмна дирекция, отговаряща за програмната схема и за различните излъчвани формати и тяхната продължителност, извън новините. Euronews SA приветства това желание за развитие, което не би могло да накърни редакционните прерогативи на Главния редактор.

За да гарантира качеството и независимостта на информацията, договорът между ТВ Европа и Euronews SA въвежда различни механизми, които са доказали своята ефективност в развитието на международната мрежа на Euronews. Един от тях е Редакционният съвет, контролиран на 2/3 от Euronews SA, председателстван от Euronews SA и в който участва член, посочен от ръководството на ТВ Европа.

Този Съвет ще заседава съвсем скоро и ще разгледа въпросите, повдигнати напоследък в редакцията в София, както и тези, изнесени през последните дни в някои български медии. Евронюз и ТВ Европа потвърждават волята си да продължат и задълбочат съвместната си работа в професионална атмосфера, за да гарантират успеха на Евронюз България в рамките на препотвърдените тук общи ценности.”

ВАС се произнесе относно решението на ЦИК за отмяна на машинното гласуване

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Преди първия тур на местните избори ЦИК с решение № 2819-МИ /27.10.2023 г. Централната избирателна комисия реши гласуването да става само с хартиени бюлетини. Мотивите в решението се свеждат до получена информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ с вх. № МИ-23-141/26.10.2023 г. и липса на удостоверяване на съответствие за машините – което обаче малко по-късно постъпва.

Паралелно в събота, последния ден преди изборите, пред ЦИК се проведе масов митинг с искане ДАНС + ЦИК + политиците, назовани по- горе, да не саботират машинното гласуване.

В понеделник след изборния ден станаха известни две решения на ВАС – 10357/23 и 10358/23 от 30 октомври 2023 г.

ВАС очаквано отменя Решение № 2819-МИ /27.10.2023 г. на Централната избирателна комисия в частта, с която е постановено на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции да се провежда само с хартиена бюлетина.

Но “понеже в Закона за електронното управление не е предвидена възможност за делегиране на правомощия за удостоверяване по чл. 213а, ал.2 Изборния кодекс – и затова заповедта за делегация от министъра на неговия заместник се явява незаконосъобразна – както и извършените от заместник министъра действия, включително издаденото по-късно решение за удостоверяване МЕУ-17714/27.10.2023г., постъпило в Централната избирателна комисия след вземане на обжалваното решение” – затова “решението на Централната избирателна комисия, в частта за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (първи тур) само с хартиени бюлетини, се явява законосъобразно”.

В решенията си ВАС изобщо не обсъжда информацията (под име “справка”) на ДАНС.

Гласуването с хартиена бюлетина води до огромен брой недействителни бюлетини, в някои секции до 30 на сто. Както пише Даниел Смилов:

“Машинният вот беше премахнат с активно мероприятие, за да се овладеят максимален брой общински съвети с помощта на машинации. Сега вече могат да ги върнат – белята е безвъзвратно сторена. Абсолютно задължително е обаче ЦИК да отвори чувалите с невалидни бюлетини, за да им се направи СИСТЕМЕН анализ и да се види, дали не е имало тежко ощетени партии и кандидати. Огромният брой невалидни бюлетини и поправяните протоколи не могат да бъдат обясненени с незнание и необразованост – изборите за общински съвети не са по-сложни като изборна технология от парламентарните избори. Няма логика да има толкова много невалидни бюлетини, освен логиката на умишлената манипулация.”

В помощ на медийната грамотност

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

В помощ на медийната грамотност: Войната Хамас / Израел от Кори Доктороу, канадски журналист.

Съвети в седем точки как да се отнасяме към това, което чуваме за войната Хамас/Израел.

 

 

 

Бърз (авторизиран) преразказ на част от съветите:

 

Заглавията

Заглавията не могат да обхванат всички нюанси на една история и често се пишат от редактори, а не от авторите, които са създали историята. Заглавията често са неточни, дори когато никой не се опитва да ви подведе  – между   императивите за бързина и краткост. Дори надеждни източници може да имат проблематични  заглавия  –  четете историята, не само заглавието.

Симптоматика на глупостта

Фактически невярната информация, която се разпространява особено интензивно, има тенденция да произхожда от много малък брой суперразпространители. Независимо дали тези хора действат преднамерено или не, няколко общи техни характеристики трябва винаги да ви водят до решение за допълнителна проверка: многократни публикации;  емоционалност на стила;   липса на връзки към оригиналните източници; означения като  „извънредни новини!“.

Не се доверявайте на екранни снимки

Защото е много лесно да бъдат фалшифицирани.  

Платформата, от която ползвате информация

Преди Twitter получаваше много първични оригинални данни,   докато Facebook  съдържаше коментари и повторни публикации. Днес Twitter е просто още един агрегатор. Сега за информация  от първо лице в реално време от местата на горещи действия се ползват Telegram  и  Instagram (в Израел  и на Западния бряг).

Внимание, актьори

Възможно е да се използват актьори като например  скърбящи членове на семейството.  Това е  солидна причина за постоянно блокиране на подобни източници.

Има инструменти за проверка на съмнителни изображения

TinEye, Yandex и Google Image Search са добри   за проверка дали това са стари изображения, извадени напмер от  предишни конфликти или събития, а понякога са просто от  видеоигри.

Мислете, преди да публикувате

Това, както и горното, е общо правило и не сотнася само за информацията по повод тази война. Медийната среда изисква скептицизъм и предпазливост.  „Наводнете зоната с глупости“ е тактиката на Стив Банън, която се използва и днес. Важно е да си критичен. 

Но не превръщайте критичната гледна точка  в нихилизъм.  Има как да различаваме истината от лъжата.

Как се пише: 100-процентов, 100 процентов или 100процентов?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише 100-процентов, също и 100-процентова, 100-процентово, 100-процентови. Когато първата част на сложно прилагателно име е означено с цифри, то се пише полуслято (с малко тире). Заради засилени мерки за сигурност гръцките власти са въвели 100-процентов граничен контрол. Министърът заяви, че са били извършвани 100-процентови авансови плащания по договори.

Как се пише: нечетен или не четен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – нечетен, също и нечетна, нечетно, нечетни.   На четна дата д-р Пенева работи сутрин, а на нечетна – следобед. Когато застанеш с гръб към центъра на града, четните номера на улиците са отдясно, а нечетните – отляво. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, […]

Есенно лято по Шишман

от Гергана Василева
лиценз CC BY-NC-ND

01_DSC02101_dt

Или лятна есен,… както и да го наречем важното е, че този топъл вятър, който ни накара да хвърлим якетата, който плисна усмивки по улиците, който завихри палитри по тротоари и улици и пребоядиса настроенията…

02_DSC02071_dt

… е нетипичен! Неочаквана някаква такава ваканция. Всяко утро си казваш “Е, хайде още малко, още ден, два… А може и седмица да се задържи така!” Има още пътеки необходени, още рокли неразмятани, още коси нецелунати от слънце. И още сладоледи… неопитани! ;)

03_DSC02075_dt

И с удивление си намираш цветовете, които цяло лято някак си пропуснал. И детайлите, които после изплуват заедно с усмивка и спомен за мелодия…

04_DSC02080_dt

А пък е жега! Истинска лятна жега та чак гюрука да свалиш. Да се изфукаш… Докато не ти декорират предното стъкло…

05_DSC02085_dt

Вървиш и попиваш с всички сетива – това вибриращо и бълбукащо разнообразие от образи, звуци, форми и цветове.

06_DSC02079_dt2

07_DSC02092_dt

Време за чудо и приказ! Време да се забавиш след работа, да пиеш по бира или кафе, … да пориташ след училище…

08_DSC02097_dt

… да срещнеш сродна душа.

09_DSC02102_dt

Изненадващо, неочаквано, като топлия вятър…

Хеш, код, ключ – обяснение на понятия

от Божидар Божанов
лиценз CC BY

Малко понятия за анализаторите, които днес ще коментират темата:

  • хеш / хеш код / чексума / криптографски идентификатор – това е сравнително кратък низ от символи, който представлява уникален отпечатък на даден софтуер или файл. Той е видим за всички, по закон е публичен и се публикува на сайта на ЦИК . И трябва да е еднакъв за всички машини.
  • изходен код – това е серия от инструкции, които описват поведението на софтуера. Той е доста редове (вероятно над половин милион за софтуера на машините). Той се представя в цялост на партиите и коалициите по закон, т.е. всички сме го виждали официално, пред представители на ДАНС.
  • парола – паролата всички знаят какво представлява. В този процес тя се ползва само за допълнителна защита на ключа (и са три пароли, на трима членове на ЦИК). Писането на пароли не се вижда на екран – дори звездички не се виждат.
  • ключ / криптографски ключ / частен ключ – това е последователност от символи (реално – байтове), чрез която се подписва софтуера на машините. Машините зареждат само софтуер, подписан с ключа на ЦИК. В процеса по изграждане ключът не се визуализира на екран. Записва се на диска, защитен с комбинация от три пароли. При ново изграждане се генерира различен ключ всеки път, на случарн принцип, като той не дава достъп до машините. Възможност (индиректна) да се инсталира софтуер на машините дава ключът на ЦИК за тези избори и ключът от предните избори (заради процес, който е извън обхвата на обяснението на понятията).

Накратко – всичко, което е видимо на екран, е публично или частично публично (за регистрираните партии) по закон. Всичко, което трябва да е тайно – ключът+паролите, не се показва на екран, а повторно генериране не дава достъп до машините.

Тези разяснения вероятно са излишни, защото въпросът беше превърнат в политически. Но тъй като днес е ден за размисъл и по студията няма да има политици, се надявам анализаторите да са по-прецизни.

Материалът Хеш, код, ключ – обяснение на понятия е публикуван за пръв път на БЛОГодаря.

Фалшивият скандал с машините

от Божидар Божанов
лиценз CC BY

Вероятно в опит да оправдаят слаб изборен резултат в София и други големи градове, партиите извън ПП и ДБ се надпреварват да обясняват за конспиративни теории за машините, защото зам-министър бил снимал екран на лаптоп. Нека да направя няколко важни разяснения, за да не се вихрят колегите с гръмки, но безсмислени словосъчетания с „кодове“ и „флашки“.

1. Няма как снимки или видео да компрометират машините. Изходният код е вероятно над половин милион реда – всеки, който някога е виждал код, знае, че това са пълни глупости. Tака или иначе машините са само принтери, които разпечатват разписки, а резултатът се брои от секционните комисии.

2. Всичко, до което има достъп МЕУ (изходен код, скриптове, библиотеки), беше предоставено на партиите и коалициите в понеделник (след като пред нас в петък беше изграден и подписан софтуера). Няма как нещо, което по закон се дава на всички партии, да дава възможност за манипулация.

3. Единственото тайно нещо в процеса, от което зависи сигурността, са паролите на членовете на ЦИК и ключа, който е случайно генериран и защитен с тези пароли. Ключът се съхранява в ЦИК, а МЕУ няма достъп нито до него, нито до паролите, които бяха написани от членовете на ЦИК в процеса на т.нар. „доверено изграждане“

4. Екипите в Министерство на електронното управление трябва да документират процеса по преглед, изграждане, тестване, провизиране и т.н. Моето допускане е, че като част от този процес са правени снимки и записи от отговорните за процеса. Заместник-министърът е бил натоварен да контролира и координира дейностите по Изборния кодекс.

5. Да твърдиш, че снимка или запис на екран компрометира изборите е все едно да твърдиш, че чистачката, която пуска прахосмукачка в близост до касата на ЦИК, може да компрометира изборите. С една дума – нелепо.

6. Тъй като моето име беше вкарано в нелепи спекулации за натиск и някакви милиони, искам ясно да кажа, че това са лъжи и ще съдействам на всички органи в проверката на тези твърдения.

7. ЦИК е органът, който ще вземе решение дали в изнесеното има някакъв риск или не и по какъв начин ще се гласува. Ние ще се съобразим с това решение и няма да го ползваме за следизборни оправдания. Важното е да има избори и българските избиратели да могат да изберат следващите кметове и общински съветници.

Убеден съм, че хората няма да се вържат на този фарс. Останалите партии прекалиха с истерията и вярвам, че българските граждани го виждат. Гласувайте в неделя, защото само това има значение.

Материалът Фалшивият скандал с машините е публикуван за пръв път на БЛОГодаря.

Предизборно ’23

от Ясен Праматаров
лиценз CC BY

ПП/ДБ/СпасиСофия са ми пуснали предизборен вестник в пощата и го чета. Всичко е супер, даже и районният ни кандидат-кмет е ок. Ако дори половината неща направят – супер. Но остава горчивият вкус, че пак трябва да избирам по-малкото зло. Как да гласувам за човек, на когото цялата рода е от ДС? Ама той не бил виновен за “грешките” на родителите си…

Вижте сега, това не са “грешки” – това е манталитет.

Да си в ДС, да си висш кадър в тоталитарните служби не е “грешка”, а е светоглед. То е това, което в едно семейство на практика възпитава децата.

Грешка е да си забравиш портмонето в магазина или да сбъркаш вратите на тоалетните. Грешка е да изпуснеш последния трамвай и да трябва да се прибираш пеш.

Да си в ДС, заедно с цялото семейство, не е грешка.

Та не знам как да гласувам за син на агенти комунисти. Сега всички соц-носталгици, прикрити комунисти и атако-възрожденци злорадстват “ха, още един няма да гласува и ще има повече за нас”. Не, няма да стане – ще гласувам, но цялата лоша карма ще се изсипе на тези, дето поставиха хора като мен пред трудно решение. Вместо да издигнат човек без петна в миналото си и в семейната си история, те на практика разединиха десния вот в София… Доколкото хора като Бонев и Хр. Иванов са десни изобщо, разбира се… И не, не ми харесва вариантът да гласувам за Лилков, заради хората около него и заради съмнението за връзка с герб.

А можеше да спечелите София на първи тур.