Monthly Archives: June 2021

Как се пише: детектор или дедектор?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише детектор, мн.ч. детектори. Думата е заета чрез немски (Detector) от английски (detector). Чрез полиграфа (известен като детектор на лъжата) всъщност се регистрира реакцията на човека на поставените му въпроси. Детекторът открива безжични камери, както и всякакви други предаватели и подслушвателни устройства (бръмбари). Важни характеристики на пожарните детектори са тяхната чувствителност […]

Как се пише: проектопрограма, проекто-програма или проекто програма?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – проектопрограма, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставна част пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-. Според проектопрограмата в петък депутатите ще обсъдят на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Конкурсът за директор ще се проведе чрез защита на […]

Позиция на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България: за извънпроцесуалното респектиране на съдиите

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

За втори път в един ден думата респектиране е включена в заглавие. Респектират журналисти, респектират съдии.

След Цветан Цветанов не би трябвало да е останал министър, който да не е чул този урок. Границите на свободата на изразяване, когато си в изпълнителната власт, правова държава, разделение на властите.

Акценти от позицията на УС на ССБ:

През изминалата седмица двама висши представители на изпълнителната власт –министърът на икономиката и министърът на регионалното развитие и благоустройството, в свои интервюта по Българската национална телевизия и Българското национално радио отправиха недопустими коментари за личността на съдия Мария Вранеску, за разпределението на делата в Софийския градски съд (СГС)и за начина на формиране на съдийското убеждение по няколко съдебни производства, по които докладчик е била съдия Вранеску, а заинтересовани лица са представителите на изпълнителната власт.

В принципен план припомняме, че публични критични коментари на съдебните актове са допустими, но ако това се прави от висши представители на изпълнителната власт, те са подложени на известни ограничения, които се налагат от необходимостта за опазване наавторитета на съдебната власт в едно демократично общество.

По поставения от двамата министри въпрос е налице противоречива съдебна практика, което произтича от възможното различно тълкуване на закона. Този факт е лесно проверим след справка в съдебните актове на съдиите от търговското отделение на СГС по конкретния вид дела, които са публично достъпни на сайта съда. Не съществува задължителна съдебна практика, така че единственият законен път на защита е чрез обжалване на акта на съдия Вранеску пред Софийския апелативен съд.

Не бива да се създава впечатление, че изпълнителната власт се опитва да изнесе правния въпрос извън съдебното производство и разчита на резултатите от публичното унижаване на съдията, т.е. на извънпроцесуалното „респектиране“ на съдиите от горната съдебна инстанция. За съжаление сме били свидетели на подобни дългогодишни опити от други високопоставени представители на изпълнителната власт. Няма значение кои са конкретните носители на власт –подобен подход винаги е несъвместим с правовата държава и разделението на властите.

Държавният интерес се защитава само с правни средства.Всички останали действия,независимо дали са продиктувани от добри намерения и преследват общественополезни цели, освен че са безполезни за самите носители на власт, нанасят дългосрочни вреди за държавата, защото липсата на доверие в съдебната власт е предпоставка за правен нихилизъм и за произвол на изпълнителната власт. Конкретно –актовете на съда, които са възбудили неодобрението на двамата министри, могат да бъдат обжалвани във второинстанционни производства, които приключват също в кратки срокове.

В генерален план –независимостта на съда, която означава безусловно компетентни и почтени съдии, има свой политически фундамент. След множество натрупвани, но нерешавани проблеми в модела на управление на съда; дългогодишно инфектиране на съдийството чрез назначения от компрометирани политически зависими състави на ВСС; упорита липса на структурни реформи въпреки сигналите и съмненията за корупция по високите етажи на съдебната власт; продължили повече от десетилетие персонални атаки срещу съдии отговорният подход за укрепване на автентичната сила на съда да бъде независим арбитър със сигурност не означава интервю на министър по обществената телевизия и радио с нападкисрещу съдия, който дори не присъства в студиото.

Тоест: Опит за респектиране

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Вчера, 28 юни, Венелина Попова беше поканена в полицията да даде показания за свой аналитичен коментар в „Тоест“ от 6 март 2021 г. Не се уточнява срещу кого е образувано досъдебното производство, станало повод за разпита, но е във връзка с търговия на гласове. Не статията ѝ при нас обаче има за фокус тази тема, а нейно разследване за друга медия („За истината“) от 4 април. И именно в едната от общините, замесени в скандала за купен вот, пък се намира районното полицейско управление, където журналистката е привикана… като свидетел. Правилно прочетохте – свидетел за написването на собствения си текст в „Тоест“. Следва нейният подробен разказ.

Това е към темата 112. Респектирането на журналисти носи точки. Черни. Още от Свободна Европа.

Прокуратурата изненадващо се самосезирала по публикацията на Свободна Европа.

Борба с дезинформацията относно ваксините: онлайн платформите представят самооценка

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

Европейската комисия днес публикува докладите на Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft и Google относно мерките, предприети срещу дезинформацията във връзка с коронавируса, като страни по Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. В съобщението на ЕК се казва, че Twitter актуализира своите уведомления в своята многостепенна система за постепенно спиране на акаунта, за да се повиши осведомеността на потребителите, когато техните съобщения в Twitter са етикетирани или премахнати. TikTok си сътрудничи с италианското министерство на младежта във връзка с кампания за насърчаване на ваксинацията и докладва за десетократно увеличение на видеоклиповете с отбелязана тема „ваксини“ в цяла Европа в сравнение с предходния месец. Опитът на Microsoft Bing във връзка с COVID-19 бързо продължава да показва подробен механизъм за проследяване напредъка по отношение на ваксините, когато търси съответните термини. Google разгърна функцията си за търсене, представяща списък на разрешените ваксини, статистически данни и информация в цяла Европа, и понастоящем въвежда допълнителна информация за това къде да се ваксинирате.

Въпреки това са необходими по-подробни данни за по-добро разбиране на въздействието на мерките, предприети от платформите за борба с дезинформацията, свързана с коронавируса.

След наскоро публикуваните насоки, поуките, извлечени от настоящата програма за мониторинг, следва да бъдат включени в създаването на стабилна рамка за наблюдение, включително с ясни показатели за изпълнението.

Как се пише: лъжепатриот, лъже-патриот или лъже патриот?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – лъжепатриот, мн.ч. лъжепатриоти. В третия фейлетон от цикъла „Разни хора, разни идеали“ е представен образът на лъжепатриота. Не трябва да допуснем нито олигарси, нито лъжепатриоти, нито хитреци, облечени във власт, да бъдат българските лидери днес.

Как се пише: диетика или диететика?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. В това видео д-р Иванова, специалист по хранене и диетика/диететика, говори за затлъстяването при децата. Едно от основните правила в диетиката/диететиката е, че храненето трябва да бъде разнообразно и балансирано по отношение на мазнините, въглехидратите и белтъчините.

С кавички ли се пишат имената на резерватите и националните паркове?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Имената на резерватите и националните паркове се ограждат с кавички, тъй като представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетание.   До резерват „Патлейна“ се стига по добре поддържан асфалтов път, а на много места са монтирани указателни насочващи табели. На територията на Национален парк „Рила“ се намират четири резервата. Ако пред собственото […]

Как се пише: заместник главен директор или заместник-главен директор?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише заместник главен директор. Когато пред словосъчетание се добави съществително име, то се пише отделно: главен директор > заместник главен директор; главен счетоводител > помощник главен счетоводител. Заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова и заместник главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева връчиха договорите на бенефициерите. През периода […]

Every Serialization Framework Should Have Its Own Transient Annotation

от Божидар Божанов
лиценз CC BY

We’ve all used dozens of serialization frameworks – for JSON, XML, binary, and ORMs (which are effectively serialization frameworks for relational databases). And there’s always the moment when you need to exclude some field from an object – make it “transient”.

So far so good, but then comes the point where one object is used by several serialization frameworks within the same project/runtime. That’s not necessarily the case, but let me discuss the two alternatives first:

  • Use the same object for all serializations (JSON/XML for APIs, binary serialization for internal archiving, ORM/database) – preferred if there are only minor differences between the serialized/persisted fields. Using the same object saves a lot of tedious transferring between DTOs.
  • Use different DTOs for different serializations – that becomes a necessity when scenarios become more complex and using the same object becomes a patchwork of customizations and exceptions

Note that both strategies can exist within the same project – there are simple objects and complex objects, and you can only have a variety of DTOs for the latter. But let’s discuss the first option.

If each serialization framework has its own “transient” annotation, it’s easy to tweak the serialization of one or two fields. More importantly, it will have predictable behavior. If not, then you may be forced to have separate DTOs even for classes where one field differs in behavior across the serialization targets.

For example the other day I had the following surprise – we use Java binary serialization (ObjectOutputStream) for some internal buffering of large collections, and the objects are then indexed. In a completely separate part of the application, objects of the same class get indexed with additional properties that are irrelevant for the binary serialization and therefore marked with the Java transient modifier. It turns out, GSON respects the “transient” modifier and these fields are never indexed.

In conclusion, this post has two points. The first is – expect any behavior from serialization frameworks and have tests to verify different serialization scenarios. And the second is for framework designers – don’t reuse transient modifiers/annotations from the language itself or from other frameworks, it’s counterintuitive.

The post Every Serialization Framework Should Have Its Own Transient Annotation appeared first on Bozho's tech blog.