Skip to content

Category: educationSyndicate content

Как се пише

 Как се пише: срам не срам?

   от Как се пише


Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте пунктуационно така: Срам – не срам, чак сега…

 

Как се пише

Правилно е да се пише подражание, мн.ч. подражания. Можете ли да кажете, че се грижите за здравето си и сте…

 

Как се пише

Правилно е да се пише облечен, също и облечена, облечено, облечени. Д’Артанян свари мускетаря вече облечен и готов да излезе.…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – поддейност, мн.ч. поддейности, тъй като под- е представка в думата. С кораба ще…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – доколкото. Доколкото ми е известно, тази терапия не се финансира от Здравноосигурителната каса.…

 

Как се пише

Правилно е да се пише тавтология. Думата има гръцки корени – τὸ αὐτό + -логия. В историята и политиката нерядко…

 

Как се пише

Правописът на този израз не е нормиран изрично. Съветваме ви да пишете време оно, тъй като в израза е запазена…

 

Как се пише

Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да пишете гипсокартон – по модела на гипсофазер. От гипсокартон могат…

 

Как се пише

Правилно е да се пише изящна, изящно, изящни, също и изящният, изящния. За ценителите на изящната словесност ще е интересно…

 

Как се пише

И двата варианта са правилни, тъй като същ и същи са дублетни форми. Препоръчителна е употребата на същ. Ясно е,…