Category Archives: образование

Как се пише: <em>гъркоман</em> или <em>гръкоман</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише гъркоман, мн.ч. гъркомани. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има…

Как се пише: <em>майчински</em> или <em>майченски</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише майчински, също и майчинска, майчинско. Майчинската любов не бива да прераства в майчински диктат. Кучето…

Как се пише: <em>(не) дай боже</em> или <em>(не) дай Боже</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише с малка буква – дай боже, не дай боже.   Дано и утре, дай боже,…

Как се пише: <em>изгорели</em> или <em>изгоряли</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише изгорели. Около 60% от замърсяването идва от изгорелите газове на автомобилите, а за останалите 40%…

Как се пише: <em>неореализъм, нео-реализъм</em> или <em>неореализъм</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – неореализъм. Сложните думи с първа съставка нео се пишат слято. Италианският неореализъм е…

Как се пише: <em>свръхупотреба, свръх-употреба</em> или <em>свръх употреба</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – свръхчовек, мн.ч. свръхчовеци, тъй като свръх- е представка в думата. Според доц. Миланов…

От кой род е съществителното име <em>тел</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Родът на съществителното име тел се колебае. Граматически правилни са и формите от мъжки род – телът, тела, телове, и…

Как се пише: <em>началник-смяна</em> или <em>началник смяна</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише полуслято – началник-смяна, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото;…