Category Archives: образование

Как се пише: <em>механизъм, механизам</em> или <em>мехънизъм</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише механизъм, мн.ч. механизми. Думата е заета чрез руски (механизм) от немски (Mechanismus), по гр. μηχανή.…

Как се пише: <em>помощник-режисьор, помощник режисьор</em> или <em>помощникрежисьор</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише полуслято – помощник-режисьор, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото;…

Как се пише: <em>санстефански, сан-стефански</em> или <em>сан стефански</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише санстефански, също и санстефанска, санстефанско. Сложни прилагателни имена, образувани от съставни географски имена, се пишат…

Как се пише: <em>отрязах</em> или <em>отрязох</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише отрязах, също и отрязахме, отрязахте, отрязаха. Отрязах си косата и вече имам съвсем различна прическа.…

Как се пише: <em>шоурумове</em> или <em>шоуруми</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише шоурумове – форма за мн.ч. на шоурум. Думата е заета от английски – showroom. Виртуалните…

С кавички ли се пишат собствени имена, изписани с латиница?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Собствени имена, изписани с латиница, не се ограждат в кавички. След като издава четири албума с групата Rainbow, през 1989…

Как се пише: <em>баскетболистка</em> или <em>баскетболиска</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише баскетболистка, мн.ч. баскетболистки. Думата има наставки -ист- и -к-. Българската баскетболистка Гергана Георгиева подписа договор…

Как се пише: <em>оригвам се, оригна се</em> или <em>уригвам се, уригна се</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише оригвам се, оригна се. По време на обяда постоянно се бършеше със салфетка и звучно…

Как се пише: <i>хилядагодишен</i> или <i>хилядогодишен</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише хилядагодишен, също и хилядагодишна, хилядагодишно, хилядагодишни. В музея се съхраняват две картини с над хилядагодишна…