Skip to content

Category: scienceSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише осмислям, осмисля. Наблюдателят явно все още осмисляше видяното, но въпреки това си възвърна част от…

 

Как се пише

Правилно е да се пише кланица, мн.ч. кланици. Някогашното кралство приличаше на кървава кланица. В момента средната цена за агне,…

 

Как се пише

Правилно е да се пише синтез, членувани форми синтезът, синтеза. Съществителното име е от мъжки род. До 2002 г. формите…

 

Как се пише

Правилно е да се пише канцерогенен, също и канцерогенна, канцерогенно, канцерогенни. Думата е заета от новолатински – cancerogenes (лат. cancer ’рак…

 

Как се пише

Правилно е да се пише местността (местност + определ. член та). Местността извън каменоломната беше хълмиста и приятна. Пещерата се…

 

Как се пише

 Как се пише: ремък или ремак?

   от Как се пише


Правилно е да се пише ремък, мн.ч. ремъци. Повечето млади шофьори не знаят почти нищо за ангренажния ремък. Конярят си…

 

Как се пише

Правилно е да се пише местност. Проверка на правописа при групи от съгласни се прави с такава форма на думата…

 

Как се пише

Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с понеже, се огражда със запетаи. Ако…

 

Как се пише

Правилно е да се пише подпечатан, също и подпечатана, подпечатано, подпечатани. Глаголът подпечатам е от III спрежение и в миналото…

 

Как се пише

Правилно е да се пише разквартируван, също и разквартирувана, разквартирувано, разквартирувани. Швейк му отговори, че иска да знае само на…