Tag Archives: Без категория

Как се пише: <i>петгодишен, пет-годишен</i> или <i>пет годишен</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно прилагателно име се пише слято – петгодишен, също и петгодишна, петгодишно, петгодишни, тъй като е образувано от едносъставно…

Как се пише: <em>полуремарке, полу-ремарке</em> или<em> полу ремарке</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – полуремарке, мн.ч. полуремаркета. Сложните думи с първа съставка полу се пишат слято. За…

Как се пише: <em>накратко</em> или <em>на кратко</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’в кратък вид, сбито’, се пише слято – накратко.   Накратко казано, бизнес планът представлява…

Как се пише: <em>поп музика, поп-музика </em> или <em>поп музика</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – поп музика, или слято – попмузика. Когато първата съставка на сложно съществително име…

Как се пише: <em>дегизиран, дегезиран</em> или <em>декизиран</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише дегизиран, също и дегизирана, дегизирана, дегизирано. Думата е заета от френски – déguiser. Поп звездата…

Как се пише: <em>санктпетербургски, санкт-петербургски</em> или <em>санкт петербургски</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно прилагателно име се пише слято – санктпетербургски, също и санктпетербургска, санктпетербургско, защото е образувано от съставно географско название…

Как се пише: <em>мотосъбор, мото-събор</em> или <em>мото събор</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – мотосъбор, защото е образувано от съкратено прилагателно име (мото < моторен, мотоциклетен)…

Как се пише: <em>резанки</em> или <em>рязанки</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише резанки. Правописът на думата е изключение от правилото за променливото я. Желирани и поръсени със…

Как се пише: <em>атмосфера</em> или <em>атмосвера</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише атмосфера. Думата е заета чрез руски или немски от къснолатински (atmosphaera), но има гръцки корени.…