Tag Archives: Слято, полуслято и разделно писане

Как се пише: <em>източноправославен, източно-православен</em> или <em>източно православен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – източноправославен, също и източноправославна, източноправославно, източноправославни, тъй като е образувано от съчетание на…

Как се пише: <em>пенсионноосигурителен, пенсионно-осигурителен</em> или <em>пенсионно осигурителен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – пенсионноосигурителен, също и пенсионноосигурителна, пенсионноосигурително, пенсионноосигурителни.   В Австрия общата пенсионноосигурителна система е…

Как се пише: <i>генномодифициран, генно-модифициран</i> или <i>генно модифициран</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – генномодифициран, също и генномодифицирана, генномодифицирано, генномодифицирани.   Американски учени успяха да създадат генномодифицирана…

Как се пише: <em>веднъж-дваж; веднъж, дваж</em> или <em>веднъж дваж</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – веднъж-дваж.   Не се виждаме често – случва се веднъж-дваж месечно. След като…

Как се пише: <em>криптовалута, крипто-валута</em> или <em>крипто валута</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – криптовалута, мн.ч. криптовалути, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от…

Как се пише: <em>екокомплекс, еко-комплекс</em> или <em>еко комплекс</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – екокомплекс, мн.ч. екокомплекси, защото е образувано от съкратено прилагателно име (еко <…

Как се пише: <em>помощник-фармацевт</em> или <em> помощник фармацевт</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише полуслято – помощник-фармацевт, защото при образуване на други граматични форми се променя само втората…

Как се пише: <em>ски слалом, скислалом </em> или <em>ски-слалом </em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – ски слалом, или слято – скислалом. Когато първата съставка на сложно съществително име…

Как се пише: <em>демоверсия, демо-версия</em> или <em>демо версия</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – демоверсия, мн.ч. демоверсии, защото е образувано от съкратено прилагателно име (демо <…

Как се пише: <i>граничнополицейски, гранично-полицейски</i> или <i>гранично полицейски</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – граничнополицейски, също и граничнополицейска, граничнополицейско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно…