Tag Archives: Слято, полуслято и разделно писане

Как се пише: високоинтелектуален, високо-интелектуален или високо интелектуален?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – високоинтелектуален, също и високоинтелектуална, високоинтелектуално, високоинтелектуални.   Създаването на стандарти е високоинтелектуална дейност, в която вземат участие много организации и експерти. Понякога човек иска да захвърли високоинтелектуалните четива и да се наслади на книга, която да погали душата му. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата […]

Как се пише: екокъща или еко къща?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – екокъща, мн.ч. екокъщи, защото е образувано от съкратено прилагателно име (еко < екологична) и съществително име (къща). Екокъща означава къща, която е безвредна както за околната среда, така и за обитателите. Все по-предпочитани са екокъщите, изградени от естествен камък и естествено дърво. Забележка: В източника е посочено […]

Как се пише: измежду или из между?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – измежду. Бербатов получи най-висока оценка измежду всички футболисти, участвали в мача. Дори и най-решителните измежду нас няма да се впуснат в това рисковано пътешествие.

Как се пише: старши инспектор или старши-инспектор ?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – старши инспектор, мн.ч. старши инспектори. С наградата „Полицай на годината“ бе удостоен старши инспектор Иван Гераков. Две от обявените свободни работни места в общинската администрация са за старши инспектори – за обслужване на данъкоплатци и за обществен транспорт и комуникации.

Как се пише: неголям или не голям?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – неголям, също и неголяма, неголямо, неголеми.   Преведе ме през купчините камъни и влязохме в неголям лабиринт. Вече бях забелязал отпреди неголямата пристройка с надпис „Бръснарски салон“. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение. […]

Как се пише: от вчера или отвчера?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това съчетание от предлог и наречие не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – от вчера. След като пътят беше отводнен, от вчера вече е проходим. Проблемите с огромния брой туристи в градове като Барселона не са от вчера.

Как се пише: ремонтно-възстановителен, ремонтновъзстановителен или ремонтно възстановителен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – ремонтно-възстановителен, също и ремонтно-възстановителна, ремонтно-възстановително, ремонтно-възстановителни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (ремонтен и възстановителен). На постоянна местостоянка в гара Карнобат се намира ремонтно-възстановителният влак. Шест са отворените оферти за изпълнител на ремонтно-възстановителните работи на моста над р. Бели […]

Как се пише: проектопредложение, проекто-предложение или проекто предложение?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – проектопредложение, мн.ч. проектопредложения, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставна част пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-. БСП ще внесе в парламента проектопредложение за отпадане на данъка върху старите автомобили. Във Варна започва приемането на проектопредложения за финансиране от общинския фонд „Култура“.

Как се пише: баркод или бар код?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – баркод, мн.ч. баркодове, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език (англ. bar ’пръчка’). Думата е заета от английски – barcode, bar code. За пръв път баркод е използван за […]

Как се пише: от който, от когото или откойто, откогото?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – от който, от когото. Точно на кръстовището има магазин, от който преди пет години си купих много здрави обувки. Леонардо да Винчи е геният, от когото 500 години по-късно все още се учим.