Tag Archives: Слято, полуслято и разделно писане

Как се пише: <em>най-накрая, най накрая</em> или <em>най на края</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише най-накрая, тъй като това е превъзходна степен на наречието накрая. Между частицата най и наречието…

Как се пише: <em>неполагане</em> или <em>не полагане</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – неполагане.   Майката е лишена временно от родителски права поради неполагане на грижи…

Как се пише: <em>на брой</em> или <em>наброй</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на брой.   В последните години се строят…

Как се пише: <em>година-две; година, две</em> или <em>година две</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато означава приблизителен период от време, се пише полуслято – година-две.   Надявам се за година-две да стабилизирам доходите си…

Как се пише: <em>на свършване</em> или <em>насвършване</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това съчетание не е нормиран изрично. Съветваме ви да го пишете разделно – на свършване. Парите са на…

Как се пише: <em>недостатъчен, недостатъчна, недостатъчно, недостатъчни</em> или <em>не достатъчен, не достатъчна, не достатъчно, не достатъчни</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – недостатъчен, недостатъчна, недостатъчно, недостатъчни.   Времето за подготовка е недостатъчно, затова не трябва…

Как се пише: <em>свободноизбираем, свободно-избираем </em> или <em> свободно избираем </em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – свободноизбираем, също и свободноизбираема, свободноизбираемо, свободноизбираеми.   Учебните часове за свободноизбираема подготовка може…

Как се пише: <em>минибус, мини-бус</em> или <em>мини бус</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – минибус, мн.ч. минибусове. Сложните думи с първа съставка мини се пишат слято. Гостите…

Как се пише: <em>киберзащита, кибер-защита</em> или <em>кибер защита</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – киберзащита, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от чужд произход…

Как се пише: <em>държава членка</em> или <em>държава-членка</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – държава членка, мн.ч. държави членки, защото първото може да се…