Tag Archives: Слято, полуслято и разделно писане

Как се пише: толтакса, тол-такса или тол такса?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – толтакса, мн.ч. толтакси, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Министър Караджов настоява тировете да плащат толтакса за второстепенните пътища. Основните искания на протестиращите превозвачи са свързани с размера […]

Как се пише: научнофантастичен, научно-фантастичен или научно фантастичен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – научнофантастичен, също и научнофантастична, научнофантастично, научнофантастични, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – научна фантастика. Произведенията на Станислав Лем са неразделна част от историята на научнофантастичната литература. Първите два сезона на научнофантастичния сериал „Седморката на Блейк“ са излъчени в България в средата на […]

Как се пише: правноинформационен, правно-информационен или правно информационен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – правноинформационен, също и правноинформационна, правноинформационно, правноинформационни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – правна информация. Проверките са извършени в периода юли – декември 2008 г. в правноинформационната система „Сиела“. Юристът е член на Софийската адвокатска колегия, работи и в областта на правноинформационните технологии.

Как се пише: фен клуб, фен-клуб или фен клуб?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – фен клуб, мн.ч. фен клубове, или слято – фенклуб, мн.ч. фенклубове. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. За да се създаде фен клуб/фенклуб на спортен отбор, са необходими […]

Как се пише: военнотехнически, военно-технически или военно технически?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – военнотехнически, също и военнотехническа, военнотехническо, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – военна техника. Днес в парламента се обсъжда предложението за предоставяне на военнотехническа помощ на Украйна. Военнотехническото сътрудничество между Германия и СССР се активизира след сключването на Пакта за ненападение на 23 […]

Как се пише: западноевропейски, западно-европейски или западно европейски?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише западноевропейски, също и западноевропейска, западноевропейско. Сложните прилагателни имена, образувани от съставни географски имена, се пишат слято: санстефански < Сан Стефано; старозагорски < Стара Загора; горнобански < Горна баня; близкоизточен < Близък изток. Рицарският роман е жанр в средновековната западноевропейска литература. На 4 април 1949 г. десет западноевропейски държави, САЩ и […]

Как се пише: скречпостер, скреч-постер или скреч постер?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – скречпостер, мн.ч. скречпостери, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език (англ. scratch). Скречпостерът с 42 вида бира е чудесен подарък за ваши приятели или близки – любители на кехлибарената […]

Как се пише: финансово-счетоводен или финансовосчетоводен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – финансово-счетоводен, също и финансово-счетоводна, финансово-счетоводно, финансово-счетоводни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (финансов и счетоводен < финанси и счетоводство). Главният счетоводител организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на фирмата. Всички финансово-счетоводни услуги, които предлагаме, се извършват съобразно […]

Как се пише: по случайност или послучайност?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – по случайност. Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е нормиран изрично. Телевизорът беше включен и по случайност видях, че дават новия сезон на сериала. При падането от високата скала туристът е оцелял по случайност.

Как се пише: микрониво, микро-ниво или микро ниво?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – микрониво, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Показателите са групирани на макрониво (сектор селско стопанство) и на микрониво (ферма). Целта на въвеждащия курс е да изясни как решенията […]