Tag Archives: Без категория

Как се пише: калъп или кълъп?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише калъп, мн.ч. калъпи. Думата е заета от арабски чрез турски. Време е учениците да започнат да мислят самостоятелно, а не по калъп. Днес всички трениращи мъже във фитнеса бяха яки, мускулести, набити, даже с еднакви прически – като извадени от калъп.

Как се пише: киберотбрана, кибер-отбрана или кибер отбрана?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – киберотбрана, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Норвежкото правителство обяви, че деблокираните средства ще се използват за засилване на разузнаването и киберотбраната. Европейската комисия предлага да се създаде Център за […]

Как се пише: чешмяна или чешмена?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и може да се употребяват в книжовната реч: чешмяна/чешмена, също и чешмян/чешмен, чешмяно/чешмено, чешмяни/чешмени. Според източника, посочен по-долу, препоръчителната форма е чешмена. В езиковата практика обаче тази форма се среща много рядко, а в Българския национален корпус съотношението между употребите на чешмяна и чешмена е 72:3. Напълнете каната с чешмяна/чешмена вода […]

Как се пише: литературнохудожествен, литературно-художествен или литературно художествен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – литературнохудожествен, също и литературнохудожествена, литературнохудожествено, литературнохудожествени, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – художествена литература. Изданието съдържа стихотворения и поеми, стихотворения в проза, преводи, литературнохудожествена критика (есета), публицистика. Литературнохудожественото списание „Златорог“ се издава в София и се разпространява в страната през периода 1920 […]

Подкрепяме Украйна във войната ѝ за свобода

от Пътуване до...
лиценз CC BY-NC-ND

Без свобода няма пътеписи.

Затова редакцията и собствениците на Patepis.com подкрепяме Украйна в борбата ѝ за свобода!

The post Подкрепяме Украйна във войната ѝ за свобода first appeared on Пътуване до....

Как се пише: завистник или зависник?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише завистник, мн.ч. завистници. Завистникът е враг на самия себе си, защото страда от злото, което сам е причинил. (Шарл Монтескьо) Клеветите и злословията се разпространяваха от завистниците на младия владетел.

Как се пише: вътрешнобанков, вътрешно-банков или вътрешно банков?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – вътрешнобанков, също и вътрешнобанкова, вътрешнобанково, вътрешнобанкови.   Вътрешнобанковите преводи са по-евтини от междубанковите. За разлика от банковия надзор, осъществяван от органите на БНБ (външен контрол), вътрешнобанковият контрол се извършва от длъжностните лица в самата търговска банка. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие […]

Как се пише: дезинфектант, дезифенктант или дезифектант?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише дезинфектант, мн.ч. дезинфектанти. Ако нямате на разположение вода и сапун, почиствайте ръцете си с дезинфектант. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, може да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор.

Как се пише: навяхвам или навехвам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише навяхвам. Един ден Мартина навяхва глезена си и с ужас разбира, че собственикът на театъра е определил Шери за примабалерина. Баскетболистът е навяхвал три пъти коляното си и затова не е тренирал редовно.

Как се пише: кандидат-министър, кандидатминистър или кандидат министър?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише полуслято – кандидат-министър, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при членуване се променя втората част: кандидат-министърът. Кандидат-министърът има дълъг административен опит именно в Министерството на финансите, което се готви да оглави. „Има такъв народ“ представи своите кандидат-министри на ръководствата на политическите партии, припознати като […]