Tag Archives: Ваше Величество

Как се пише: Ваше Величество, Ваше величество или ваше Величество?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише с две главни букви – Ваше Величество. С главна буква се пишат местоименията и съществителните имена при титулуване на членовете на монархически фамилии. Позволявам си да представя пред Ваше Величество условията за сключването на договора. Моля, приемете нашите най-сърдечни благопожелания, Ваше Величество.