Tag Archives: всекиму

Кога се употребява всеки и кога – всекиго, всекиму?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
В книжовната реч се употребява само формата всеки – независимо от синтактичната позиция на това местоимение (подлог, допълнение и др.), дали означава лице, дали е самостоятелно употребено и т.н. Внимавайте да не обучите кучето си така, че да е агресивно към всеки. Новият колега се старае да угоди на всеки, но е ясно, че това […]