Tag Archives: Дублети

Как се пише: мярна (се) или мерна (се); мярвам (се) или мервам (се)?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Формите мярна (се) и мерна (се) са дублетни. До 2016 г. правилна беше само формата мярна (се).   В тълпата мерна профила на Галя, която не беше виждал от години. Знам, че работиш дистанционно, но не е зле да се мернеш в офиса. Правилно е да се пише само мярвам (се).   Толкова съм му […]

Как се пише: мушката или мушкати?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми за мн.ч. на съществителното име мушкато са дублетни (т.е. и двете са правилни). Думата е заета от италиански – muschiato (muscato). Моите мушката/мушкати още цъфтят на балкона и докато не падне слана, няма да ги прибирам. Добре е да отглеждате мушкатата/мушкатите и сакъзчетата в по-малки саксии, защото в големите развиват мощна коренова система […]

Как се пише: дотук или дотука?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч според посочения по-долу източник. В езиковата практика и според данните от Българския национален корпус (8054:235 употреби) категорично се предпочита дотук. Стигнала съм дотук/дотука с къртовски труд и лишения. Каретата спря отново и кочияшът задумка по кабината, за да покаже, че са дотук/дотука […]

Как се пише: българско-английски или българо-английски?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и може да се използват в книжовната реч: българско-английски/българо-английски, също и българско-английска/българо-английска, българско-английско/българо-английско. Препоръчителна е употребата на българско-английски. Двуезичното българско-английско/българо-английско издание включва богата информация за историята на София. Най-добре е тази дума да се провери в българско-английски/българо-английски юридически речник.

Как се пише: охлювна, охлювно, охлювни или охлювена, охлювено, охлювени?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Формите са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – охлювна/охлювена, охлювно/охлювено, охлювни/охлювено, също и охлювния(т)/охлювения(т). Движеха се с охлювна/охлювена скорост и след половин ден се добраха до хижата. Бавно вдъхваме от соления въздух, оставяме водата да гали ходилата ни, събираме причудливи мидени и охлювни/охлювени черупки, снимаме морска звезда.

Как се пише: спаначена, спаначено, спаначени или спаначна, спаначно, спаначни?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Формите са дублетни и може да се употребяват в книжовната реч – спаначена/спаначна, спаначено/спаначно, спаначени/спаначни, също и спаначеният/спаначният, спаначения/спаначния. До 2012 г. правилни бяха само формите спаначна, спаначно и т.н. В момента по-широко се употребяват спаначена, спаначено и т.н. Ако желаете, може да добавите към спаначената/спаначната супа застройка от едно яйце и половин кофичка кисело […]

Как се пише: григориански или грегориански?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч – григориански/грегориански, също и григорианска/грегорианска, григорианско/грегорианско. До 2012 г. правилна беше само формата григориански. През 1916 г. в България е въведен григорианският/грегорианският календар. Григорианските/Грегорианските песнопения са едногласни и се изпълняват без музикален съпровод.

Как се пише: апендицит, апендисит, апандисит или апендисит?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише апендицит или апандисит. Двете форми са дублетни. Препоръчваме ви да употребявате медицинския термин апендицит. Думата е заета чрез руски или френски от новолатински – appendicitis. При съмнение за остър апендицит/апандисит детето се хоспитализира в клиниката за активно наблюдение. Спорно е съществуването на т.нар. хроничен апендицит/апандисит.

Как се пише: чесане, чешене или чешане?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише чесане или чешене. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на чесане. Формата чешане е неправилна. От непрекъснатото чесане/чешене ръцете ѝ се разраниха. Стига вече празни приказки и чесане/чешене на езиците!

Как се пише: корозионноустойчив, корозионно-устойчив или корозионно устойчив?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – корозионноустойчив, също и корозионноустойчива, корозионноустойчиво, корозионноустойчиви. Правилни са също корозийноустойчив, корозийноустойчива, корозийноустойчиво, корозийноустойчиви; корозиоустойчив, корозиоустойчива, корозиоустойчиво, корозиоустойчиви.   Корозионноустойчивото/Корозийнноустойчивото/Корозиоустойчивото покритие надеждно защитава продуктите от агресивното въздействие на отпадни води, ръжда и отлагания. Германската компания Mietzsch е специализирана в производството на корозионноустойчиви/корозийнноустойчиви/корозиоустойчиви вентилатори. Слято се пишат сложните прилагателни имена, […]