Tag Archives: И или Й

Как се пише: тенденции или тенденций?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише тенденции – форма за мн.ч. на тенденция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Свободни кройки, естествени материи и слънчеви цветове – това са част от модните тенденции за лятото. Тенденциите в икономиката, особено в енергийния сектор, са тревожни.

Как се пише: категории или категорий?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише категории – форма за мн.ч. на категория. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Статиите в сайта са групирани в категории и са достъпни от главното меню вляво. Категориите продукти с най-голям брой проби, които не отговарят на изискванията, са били хранителните добавки (11%), […]

Как се пише: успокои (се) или успокой (се)?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това са две различни форми на глагола успокоя (се). Формата успокой (се) (с ударение на втората гласна о) е повелителна (заповедна).   Първо успокой дишането, после ще мислим какво да правим. Много дълбоко приемаш нещата, успокой се. Формата успокои (се) (с ударение на и) е за 2 или 3 л. ед.ч. мин. св. време или […]

Как се пише: линии или линий?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише линии – форма за мн.ч. на линия. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. По празниците пътуват много хора, затова са пуснати допълнителни автобуси по редовните линии. Линиите в графиката бяха толкова изчистени и резки, сякаш бяха нанесени с няколко замаха.

Как се пише: обичай или обичаи?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато се отнася за едно нещо, се пише обичай. Това е форма за единствено число.   Принасянето на курбан е много стар обичай при българите, който съдържа езически елементи. Тя имаше такъв обичай – да отказва категорично предложения за срещи, които ѝ се струваха дори малко подозрителни. Когато се отнася за две или повече неща, […]

Как се пише: стой или стои?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това са две различни форми на глагола стоя. Формата стой (с ударение на о) е повелителна (заповедна).   Сега стой тук и си почивай. Не стой като истукан, а ела по-бързо да ми помогнеш! Формата стои (с ударение на и) е за 3 л. ед.ч. сегашно време.   Беше твърде изморен, за да стои прав. […]

Как се пише: стадий или стадии?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато се употребява формата за ед.ч. на съществителното име, се пише стадий. Думата е заета чрез руски (стадий) от гръцки (στάδιον).   Според Тимъти Снайдър Русия се е доближила до този стадий, в който тя води война, тъй като би било срамно за нея да не води война. Във втория стадий лаймската болест засяга силно […]

Как се пише: взаимодействие, взаймодействие или взаимодеиствие?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише взаимодействие, мн.ч. взаимодействия. Взаимодействието с аудиторията е от ключово значение за успешната презентация. Изпращането на прессъобщение до медиите далеч не изчерпва взаимодействието с тях. Теоретичната механика е наука, разглеждаща механичните движения и взаимодействия между идеални твърди тела.

Как се пише: батерии или батерий?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише батерии – форма за мн.ч. на батерия. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Обикновено електромобилите се захранват от литиевойонни батерии. Ако няма да използвате дрона дълго време, е препоръчително да извадите батериите от дистанционното управление.

Как се пише: индиферентен, индеферентен или индифирентен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише индиферентен, също и индиферентна, индиферентно, индиферентни. Думата е заета чрез руски или немски от латински – indifferens, -entis. Джакомо Пучини не се интересува от политическите проблеми и съвременниците му го описват като наивен и индиферентен по отношение на политиката въобще. Въпреки силната негативна реакция на международната общност срещу инвазията на Съветския […]