Tag Archives: Книжовни и некнижовни форми

Как e правилно: приготвям или пригатвям?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
В книжовната реч се употребява глаголът приготвям (се), а пригатвям (се) е диалектна дума. В изложението участваха жени от четири…

Как e правилно: предвид, впредвид, в предвид, напредвид или на предвид?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
В книжовната реч е редно да се употребява предвид. Малцина от нас могат да понесат щастието – имам предвид щастието…