Tag Archives: комплектуване

Как се пише: комплектуване или комплектоване?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише комплектуване. Думата е образувана от глагола комплектувам. Комплектуването на художествената колекция на Националния военноисторически музей…