Tag Archives: неадаптивни

Как се пише: неадаптивен или не адаптивен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – неадаптивен, също и неадаптивна, неадаптивно, неадаптивни.   Неадаптивна тревожност е тази, при която се фокусираме само върху тревожната ситуация, мислим само за нея и навсякъде търсим възможна заплаха или провал. Е, няма как да не влияем на планетата – на климата, на горите, на уязвимите и неадаптивни видове. […]