Tag Archives: новопостъпило

Как се пише: новопостъпил, ново-постъпил или ново постъпил?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – новопостъпил, също и новопостъпила, новопостъпило, новопостъпили.   За всяко новопостъпило дело в деловодната програма се създава електронна папка. Полагат ли се ваучери за храна на новопостъпилите работници и служители през съответния месец? Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората […]