Tag Archives: отзовавам се

Как се пише: озовавам се или отзовавам се?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Има три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът озовавам се и съответният глагол от свършен вид озова се означават ’оказвам се на някакво място, попадам някъде’ или ’попадам в някакво положение (обикновено неприятно)’.   Дали заради неотложни ангажименти, или защото отпуската ти вече е свършила, понякога се озоваваш закотвен в […]