Tag Archives: петгодишни

Как се пише: <i>петгодишен, пет-годишен</i> или <i>пет годишен</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно прилагателно име се пише слято – петгодишен, също и петгодишна, петгодишно, петгодишни, тъй като е образувано от едносъставно…