Tag Archives: полуслято

Как се пише: литературнохудожествен, литературно-художествен или литературно художествен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – литературнохудожествен, също и литературнохудожествена, литературнохудожествено, литературнохудожествени, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – художествена литература. Изданието съдържа стихотворения и поеми, стихотворения в проза, преводи, литературнохудожествена критика (есета), публицистика. Литературнохудожественото списание „Златорог“ се издава в София и се разпространява в страната през периода 1920 […]

Как се пише: яркочервен, ярко-червен или ярко червен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – яркочервен, също и яркочервена, яркочервено, яркочервени.   Ако имате бледа кожа и тъмна коса, ще установите, че яркочервеното червило ви стои удивително. Новите обитатели на зоопарка са яркочервени ибиси. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. […]

Как се пише: бледорозов, бледо-розов или бледо розов?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – бледорозов, също и бледорозова, бледорозово, бледорозови.   В бледорозовата си рокля, дълга до земята, изглеждаше крехка и нежна. Дръвчето беше обкичено с бледорозови цветове. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части са свързани посредством съединителна […]

Как се пише: електромобилност, електро-мобилност или електро мобилност?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – електромобилност, защото е образувано от съкратено прилагателно име (електро < електрическа) и съществително име (мобилност). Прогнозите за 2030 г. в глобален аспект са за 2,5 млн. водородни електромобила, след което ще започне много бърз масов преход към водородна електромобилност. Нов законопроект ще насърчава електромобилността и стимулите за […]

Как се пише: подемно-транспортен, подемнотранспортен или подемно транспортен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – подемно-транспортен, също и подемно-транспортна, подемно-транспортно, подемно-транспортни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (подемен и транспортен). Чрез софтуера операторите на подемно-транспортни машини могат да следят за евентуални повреди по мотокарите и обработваните товари, за състоянието на батерията и др. Лифтът […]

Как се пише: учител методик или учител-методик?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – учител методик, защото първото може да се членува: учителят методик. Връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция при дуалната система се осъществява от учител методик в училището или от преподавател методик в професионален колеж или център за професионално обучение. Учебният план е разработен от авторски […]

Как се пише: военнопленнически, военно-пленнически или военно пленнически?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – военнопленнически, също и военнопленническа, военнопленническо. Това прилагателно име е образувано от съществителното военнопленник, което се пише слято. По време на Втората световна война във военнопленническия лагер в село Лозево са били държани пленени американски летци. Според едно от предположенията поручик Неделчо Бончев е загинал по време на преход […]

Как се пише: лекар специалист или лекар-специалист?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – лекар специалист, защото първото може да се членува: лекарят специалист. Ако навреме се консултирате с лекар специалист, шансовете за правилно диагностициране на болестта нарастват значително. Управителят на медицинския център обясни, че пациентите се обслужват само от двама лекари специалисти. Забележка: В източника е посочено само […]

Как се пише: финансовоаналитичен, финансово-аналитичен или финансово аналитичен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – финансовоаналитичен, също и финансовоаналитична, финансовоаналитично, финансовоаналитични, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – финансов анализ. Финансовоаналитичната компания Bloomberg в началото предоставя информационни услуги и софтуерни инструменти в областта на финансите, но впоследствие разработва и международни новинарски услуги. Търсим да назначим мениджър с добри […]

Как се пише: административно-териториален, административнотериториален или административно териториален?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – административно-териториален, също и административно-териториална, административно-териториално, административно-териториални. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (административен и териториален). Административно-териториалните единици, в които основно се осъществява местното самоуправление в България, са общините. В съответствие с Конституцията на Руската федерация остров Кунашир е част […]